कृषि विकास बैंकमा २९८ कर्मचारीको आवश्यकता

Category: Job News | Date: | Total Views: 16718

Tags: Job News

www.merojob.com">

२६ पौष, काठमाडौँ। कृषि विकास बैंकमा चौथोँ र पाचौँ तहको लागि रोजगारीको अवसर खुलेको छ। पौष २६ गते खुलेको सो आवेदनमा झण्डै ३०० कर्मचारीको माग गरिएको छ। उक्त विज्ञापनको अनुसार चौथोँ र पाचौँ तहको पदपूर्तिको लागि आवेदन मागिएको हो। 

पाचौँ तहको लागि जम्मा ४० पद खुल्ला छन् भने बाकीं २५८ पद चौथोँ तहको लागि रहेको छ। पाचौँ तहमा व्यवसाय सहायक र सहायक स्तरको लागि माग छ भने चौथोँ तहमा लेखपल सहायक स्तर द्वितीय श्रेणीका लागि माग गरिएको छ। 

बिज्ञापनका अन्तर्गत खुल्लातर्फ २२ जना, महिलातर्फ ५ जना, जनजातितर्फ ५ जना, मधेसीतर्फ ४ जना, दलिततर्फ २, अपांगतर्फ १ र पिछडिएको क्षेत्रबाट १ जनाको कोटा छुट्याइएको छ। पदपूर्ति सम्बन्धी बिस्तृत जानकारीको लागि यहाँ क्लीक गर्नुहोस। साथै परीक्षाका पाठ्यक्रमका लागि बैंकको वेबसाइतमा हेर्न सक्नु हुन्छ।

Since inception in 2009, we have turned out to be number one jobs provider in Nepal with 100 million+ page views with 2.5 million+ progressive visits every month, created 150,000+ success stories and registered 350,000+ job seekers in our database. We have been offering 20,000+ employers promote their employer brands to jobseekers and advertise diverse opportunities to over a million candidates inside Nepal and abroad. Established as an inevitable bridge between the hiring employers and the job seekers, we are well-known as a national leader in recruitment solutions & career management in Nepal. Read more...

CONTACT US

Ganapati Bhawan
Min Bhawan Main Road
New Baneshwor
Kathmandu, Nepal

+977 1 4106700

  • Terms
  • |
  • Privacy
  • |
  • © 2018 All Rights with merojob