January 2020 ( 1 posts found )

एच आर फेस्टिभल २०२० सम्पन्न

काठमाडौं, १० जेनेवरी २०२०, नेपालको मानव संसाधन क्षेत्रको इतिहासमा, नेपालमै पहिलोपल्ट, मानव संशाधनको आवश्यकता बारे जनचेतना जगाउने उदेश्यले, उद्योगी, ब्यापारी, मा… Read more

job_kurakani_page
Search, Apply & Get Job: FREE