Nepal Hydro and Electric Limited

क्रेन अपरेटर

Nepal Hydro and Electric Limited

क्रेन अपरेटर

Nepal Hydro & Electric Limited (NHE) is leading Company involved in Hydro and Electro mechanical equipment including HV substations, manufacturing and installation & repair for hydro & electric sector. NHE is seeking self-confident, dynamic and result oriented individual for the following position:

क्रेन अपरेटर

Views: 372 | This job is expired 6 days, 19 hours ago

संख्या: (१) एक
तह, तलव र भत्ता :४/५ (कार्य अनुभव र दक्षताका आधारमा तय गरिने छ) ।
रोजगारीको किसिम: समयगत
रोजगार अवधि: एक वर्ष (कार्य दक्षता र आवश्कताका आधारमा नविकरण गर्न सकिने)

योग्यता: आठ कक्षा पास भै क्रेन ड्राईभि लाइसेन्स प्राप्त गरी क्रेन मर्मत ( मेकानिक) तथा क्रेन चलाउने कार्यमा विशेष अनुभव प्राप्त गरेको हुनु पर्ने छ ।

कार्यानुभव: ३ वर्ष टेलिस्कोपिक बूम भएको हाईड्रोलिक मोबाईल क्रेन चलाएको हुनु पर्ने छ ।

काम गर्नु पर्ने स्थल: हाल कम्पनीकोचलीरहेको सान्जेन परियोजना रसुवा ।

परिक्षाको किसिम: प्रयोगात्मक तथा अन्तर्वार्ता

दरखास्त आईपुग्नु पर्ने अन्तिम मितिः २०७७ साल फागुन १२ गतेसम्म ।

Applying Procedure

दरखास्त बुझाउने स्थानः मानव संसाधन विभाग, नेपाल हाइड्रो एण्ड इलेक्ट्रिक लिमिटेड, बुटवल ।

[email protected]

नोट: दरखास्तको आधारमा छानिएको उमेद्वारलाई मात्र प्रयोगात्मक तथा अन्तर्वार्तामा बोलाईने छ ।

मानव संसाधन तथा प्रशासन उपप्रबन्धक
नेपाल हाइड्रो एण्ड इलेक्ट्रिक लिमिटेड
पोष्ट बक्स नं. १, बुटवल

Job Action

Similar Jobs

  • Office In-charge
  • An Engineering Company
  • Deadline: 5 days, 4 hours from now | Views: 1227
job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE