भेरी प्राविधिक शिक्षालय

कार्यालय सहायाेगी

भेरी प्राविधिक शिक्षालय

कार्यालय सहायाेगी

कार्यालय सहायाेगी

भेरी प्राविधिक शिक्षालय

नेपालगञ्ज, बाँके
Source: Gorkhapatra Newspaper

कार्यालय सहायाेगी

Basic Job Information

Job Category: General Mgmt. / Administration / Operations
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Nov. 1, 2019, 5 p.m. (6 months, 3 weeks ago)

कार्यालय सहायाेगी

विज्ञापन नं. ०५-०७६।७७

श्रेणी ः श्रेणी विहि प्रथम 

पद संख्या ः १

अावश्यक न्युनतम शैक्षिक याेग्यता ः साधारण लेखपढ गर्न जान्ने

Applying Procedure

इच्छुक नेपाली नागरिकहरूले देहायबमाेजिम हुने गरी याे सुचना प्रकाशित भएकाे मितिले १५ दिन (२०७६।७।१४) भित्र शैक्षिक याेग्यताकाे प्रमाणित प्रतिलिपी, नेपाली नागरिकताकाे प्रतिलिपी र पासपाेर्ट साइजकाे फाेटाे ३ प्रतिसहित दरखास्त भर्ने प्रयाेजनका लागि याे सुचना प्रकाशित गरीएकाे छ । 

परीक्षासम्बन्धी कार्यक्रम 

  • परीक्षासम्बन्धी कार्यक्रम पछि प्रकाशित गरिनेछ । 

दरखास्त दस्तुर ः यस भेरी प्राविधिक शिक्षालय, नेपालगञ्ज, बाँकेकाे, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नेपालगञ्जकाे च.हि.नं. ४१३००००००६०६ मा परीक्षा दस्तुर जम्मा गरी सक्कलै भाैचर दरखासत फारमसाथ संलगन् राख्नु पर्नेछ । 

  • अधिकृत स्तर तृतीय १००० ।- 
  • सहायक स्तर प्रथम ४०० ।-
  • कार्यालय सहयाेगी ३०० ।-

विस्तृत जानकारीका लागि +९७७-०८१-५२१५३८, फ्याक्स नं. ०८१-५२२७०७

भेरी प्राविधिक शिक्षालय, नेपालगञ्ज, बाँके

Job Action

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE