Card image cap Chandragiri Savings And Credit Cooperative_image

Chandragiri Savings And Credit Cooperative

Finance Companies
Follow Followed By (17)

विगत २१ वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सहकारी वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघबाट“उत्कृष्ट सहकारी व्यवसाय पुरस्कार, २०७६”प्राप्त गर्न सफल यस चन्द्रागिरि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको लागि तपसिल बमोजिमका कर्मचारीहरू आवश्यक भएको हुँदा तोकिएको योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूलाई दरखास्त दिन सूचित गरिन्छ ।

Expired Vacancies
Search, Apply & Get Job: FREE