Private & Boarding Schools Organisation Nepal (प्याब्सन)

प्रशाशक

Private & Boarding Schools Organisation Nepal (प्याब्सन)

प्रशाशक

प्रशाशक

Private & Boarding Schools Organisation Nepal (प्याब्सन)

Dillibazar, Kathmandu
Experience: More than or equals to 2 years
Source: Kantipur Newspaper

प्रशाशक

Basic Job Information

Job Category: Teaching / Education
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Jan. 7, 2020, 5 p.m. (6 months ago)

प्रशाशक

योग्यता : 

  • स्नातक उतिर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा २ वर्षको अनुभव एवं अंग्रेजी र नेपाली टाईपिङ्गमा राम्रो दख्खल भएको 

Applying Procedure

इच्छुक महानुभावहरुले यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र सम्पूर्ण बायोडाटा सहित तलको ठेगानामा सम्पर्क राख्नुहोला ।

Private & Boarding Schools Organisation Nepal (प्याब्सन)
गर्जुधारा चौर, डिल्लीबजार, काठमाडौं
फोन  ४४२०६६३
Email : [email protected]

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE