प्रगति एडभरटाइजिङ्ग एजेन्सी

फ्रन्ट डेक्स अफिसर ( १ जना महिला)

प्रगति एडभरटाइजिङ्ग एजेन्सी

फ्रन्ट डेक्स अफिसर ( १ जना महिला)

फ्रन्ट डेक्स अफिसर ( १ जना महिला)

प्रगति एडभरटाइजिङ्ग एजेन्सी

नया बानेश्वर, काठमाण्डौ
Experience: More than or equals to 1 year
Source: The Himalayan Times Newspaper

फ्रन्ट डेक्स अफिसर ( १ जना महिला)

Basic Job Information

Job Category: Secretarial / Front Office / Data Entry
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Dec. 7, 2019, 5 p.m. (7 months, 1 week ago)

फ्रन्ट डेक्स अफिसर ( १ जना महिला)

न्यूनतम योग्यता

  • व्यवस्थापन विषययमा प्रविणता प्रमाण पत्र तह उत्तीर्ण गरी कम्तिमा १ वर्षको सम्बन्धित क्षेत्रको कार्यानुभव भएको 
  • डेक्सटप  सफटवेयर (एमएस अफिस प्याकेज) मा काम गर्न सक्ने 
  • अंग्रेजी र नेपाली भाषा टाइपिङ्गमा दक्ष भएको 
  • पेजमेकर,फोटोशपमा; दखल भएको

Applying Procedure

इच्छुक महिला उमेद्वारहरुले आफतो व्यक्तिगत विवरण याे विज्ञापन प्रथम पटक प्रकाशन भएको मितिले १० दिनभित्र निम्त इमेल  ठेगानामा पुग्ने गरि आवेदन दिइ सक्नु पर्ने छ प्रारम्भिक छनौटमापरेका उम्मेदवारलाई मात्र सम्पर्क गरिनेछ । यस विज्ञापनकाे बारेमा फोनबाट जानकारी उपलब्ध गराइने छैन ।

प्रगति एडभरटाइजिङ्ग एजेन्सी
नया बानेश्वर, काठमाण्डौ
फोन-0१-४४४९७६0४
इमेल [email protected]

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE