Teacher

Teacher

Views: 278 | Apply Before: 1 month from now

Basic Job Information

Job Category : Teaching / Education
Job Level : Mid Level
No. of Vacancy/s : [ 1 ]
Apply Before(Deadline) : Jul. 20, 2024 16:45 (1 month from now)

Job Specification

Education Level : Higher Secondary (+2/A Levels/Ib)
Experience Required : Not Required

Teacher

श्री जनहित राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय

उपर्युक्त सम्बन्धमा कालिका नगरपालिकाको मिति २०६१/०२/२३ | च.नं.६०३० को विज्ञापन अनुमति पत्र र यस विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति २०५१/०२/२४ को निर्णयअनुसार यस विद्यालयमा रिक्त रहेको प्रा.वि. दरबन्दी करारमा पदपूर्तिको लागि आजैका मितिदेखि लागू हुनेगरी तपशिल बमोजिमका योग्य उम्मेदवार | दरूबाट रीतपूर्वक दरखास्त अह्वान गरिन्छ ।

तपशिन

पद: शिक्षक

तह: प्राथामिक

संख्या: १

योग्यता

  • शैक्षिक योग्यता कम्तीमा कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेको ।
  • उमेरको १८ वर्ष पूरा भई ४० वर्ष ननाघेको। 

परीक्षाको किसिम: लिखित र मौखिक ।

तलब स्केल नेपाल सरकारको नियमानुसार

निवेदन दस्तुर रु. १,५००/- (एक हजार पाँच सय मात्र

आवश्यक कागजातहरू 

  • अध्यापन अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि,

  • शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तालिम वा अनुभवको प्रतिलिपि ।

माथिल्लो योग्यता र मुख्य विषयलाई विशेष प्राथामिकता दिइने छ । 

शिक्षक सेवा आयोगबाट शिक्षक नियुक्तिका लागि योग्यताक्रम सूचीमा नाम प्रकाशित भएका व्यक्तिहरूको दरखास्त परेमा पहिलो योग्यता क्रमका उम्मेदवारलाई नियुक्ति दिइनेछ ।

योग्यताक्रम सूचीका व्यक्तिहरूको दरखास्त नपरेमा मात्र अन्य उम्मेदवारहरूबाट शिक्षक छनोट गरिनेछ ।

दरखास्त दिने अन्तिम मितिः २०८१/०३/०६ गते बिहीबार कार्यालय समयभित्र ।

सम्पर्क मिति २०८१/०३/०७ गते विहान १०:०० बजे ।

परीक्षा मिति सम्पर्क मितिमा तोकिनेछ ।

Recommended Jobs

Job Action

Similar Jobs
Powered by Merojob AI
Most Viewed Jobs
job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE