Software Engineer

सूचना तथा संचार प्रबिधि प्रतिष्ठान

Butwal
Experience: More than or equals to 1 year
Source: Kantipur Newspaper

Software Engineer

Basic Job Information

Job Category: IT & Telecommunication
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Contract
Apply Before(Deadline): April 5, 2020, 11:55 p.m. (20 hours from now)

Software Engineer

न्युनतम योग्यता:

 • Bachelor (10+2+4) in Computer Engineering/ Information Technology or Similar domain or study 
 • One year of Experience in Enterprise level software development 
 • Sound Knowledge in Software development process 

तह: सातौ

Applying Procedure

यस सूचना तथा संचार प्रबिधि प्रतिष्ठान, बुटवलको कार्यालयका लागि तपशिल बमोजिम प्राबिधिकहरु २०७७ असार मसान्त सम्मका लागि परामर्श सेवामा लिनुपर्ने भएकोले देहायको योग्यता पुगेको इच्छुक नेपालि नागरिकले १५ दिनभित्र यस प्रतिष्ठानको बुटवल उ.म.पा वडा न ६ जागृतिपथमा रहेको कार्यालयमा वा इमेल ठेगाना [email protected] मा निवेदन पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। 

आवश्यक कागजातहरु :

 • निवेदन 
 • व्यक्तिगत विवरण (CV)
 • नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि 
 • मान्यता प्राप्त शिक्षन संस्थाबाटा सवन्धित विषयमा न्युनतम योग्यता बमोजिमको तह उतिर्ण गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • इन्जिनियरिङ्ग काउन्सिलमा दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • तालिम र अनुवभका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

छनौट प्रक्रिया:

 • पेश भएका दरखास्तहरुलाई मुल्यांकन गरि संक्षिप्त सुची https://ictp.p5.gov.np  मा प्रकाशित गरिनेछ 
 • संक्षिप्त सुचिमा परेका उम्मेदवारहरुलाई अन्तर्वार्तामा सहभागी गराइनेछ 
 • अन्तर्वार्ताबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको नामावलि सहितको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिनेछ 

नोट: सम्बन्धित पदको विस्तृत विवरण (TOR) प्रतिष्ठानको कार्यालयबाट वा https://ictp.p5.gov.np  बाट प्राप्त गर्न सकिनेछ।

Job Action

TO APPLY: For this job, please follow the applying procedure.


Register Now

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE