Pharmacy Assistant

Pharmacy Assistant

Views: 62 | This job is expired 5 days, 21 hours ago

Basic Job Information

Job Category : Healthcare / Pharma / Biotech / Medical / R&D
Job Level : Mid Level
No. of Vacancy/s : [ 2 ]
Employment Type : Full Time
Job Location : Kapilvastu
Apply Before(Deadline) : Jul. 09, 2024 16:20 (5 days, 21 hours ago)

Job Specification

Experience Required : Not Required

Pharmacy Assistant

कपिलवस्तु सामुदायिक अस्पताल

कपिलवस्तु सामुदायिक अस्पताल बाणगंगा-४, कपिलवस्तुका लागि तपशिल बमोजिमका दक्ष कर्मचारीहरुको आवश्यकता परेको हुँदा दोस्रो पटक यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र तल उल्लेखित योग्यता तथा अनुभव भएका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ ।

पदः फार्मेसी सहायक (ए. फर्मासिस्ट ) 

आवश्यक्ता: ०२ जना

न्युनतम शैक्षिक योग्यताः मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट फार्मेसी डिप्लोमा तह उत्तीर्ण गरेको ।

आवश्यक कागजातः फार्मेसी लाइसेन्स, नागरिकताको प्रतिलिपी, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र प्रतिलिपी, अनुभव प्रतिलिपी एवं निवेदन ।

वाञ्छनीय योग्यताः नेपाल फार्मेसी काउन्सिलमा दर्ता भई यस क्षेत्रमा न्युनतम २ वर्षको कार्य अनुभव भएको, सेवाग्राहीहरुलाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न सक्ने सरोकारवालासंग समन्वय गर्ने क्षमता भएको, अस्पतालको बृद्धि विकासका लागि योगदान गर्ने सक्ने प्रतिबद्धता भएको ।

मुख्य जिम्मेवारीः अस्पतालको बहिरंग तथा अन्तरंग अन्तर्गतका बिरामीहरुको उपचार, अस्पतालका थप सेवाहरुको विस्तारका योजनाहरु र कार्य विवरणमा प्रदान गरिएका जिम्मेबारीहरु पुरा गर्ने ।

सेवा तथा सुविधाः कार्य सम्पादनका आधारमा संस्थाको आर्थिक तथा प्रशासनिक नियमानुसार प्रदान गरिने छ । 

छनौट प्रक्रिया: लिखित, प्रयोगात्मक एवं अन्तरवार्ता ।

This job has expired.

Similar Jobs
Powered by Merojob AI

Job Action

Similar Jobs
Powered by Merojob AI
job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE