KIST Medical College & Teaching Hospital

OT Assistant- Few

KIST Medical College & Teaching Hospital

OT Assistant- Few

OT Assistant- Few

KIST Medical College & Teaching Hospital

Lalitpur
Experience: More than or equals to 3 years
Source: Kantipur Newspaper

OT Assistant- Few

Basic Job Information

Job Category: Healthcare / Pharma / Biotech / Medical / R&D
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ Few ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): March 10, 2021, noon (4 days, 16 hours from now)

OT Assistant- Few

किष्ट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल मा निम्न पदहरु निम्न संख्यामा पूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले योग्यता पुगेका इच्छुक विज्ञहरुबाट यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले पन्ध्र दिन भित्रमा दरखास्त दिन हुन आह्वान गरिन्छ । दरखास्त स्वयं उपस्थित भई वा e-mail बाट समेत बुझाउन सकिनेछ । 

OT Assistant (CMA वा HA उत्तिर्ण भई सम्बन्धित विषयमा कम्तिमा ३ वर्षको अनुभव भएको) - केही 
(NHPC मा दर्ता भएको हुनु पर्नेछ । (selected candidates लाई मात्र अन्तरवार्तामा बोलाईनेछ)

Applying Procedure

Human Resource Section
KIST Medical College & Teaching Hospital
Lalitpur,
Phone No: 5201496, 5201681,5201682 
Email: [email protected]

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

  • Office Engineer
  • An Engineering Company
  • Deadline: 5 days, 4 hours from now | Views: 2637
job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE