Office Cleaner

Office Cleaner

Views: 295 | This job is expired 2 months, 1 week ago

Basic Job Information

Job Category : Hospitality
Job Level : Entry Level
No. of Vacancy/s : [ 3 ]
Apply Before(Deadline) : Sep. 28, 2023 00:00 (2 months, 1 week ago)

Job Specification

Experience Required : Not Required

Office Cleaner

नेपाल बिजनेश इनिसिएसन फोरम प्रा. लि.

यस कम्पनीको लागि निम्नानुसारको कर्मचारीहरू आवश्यकता परेको हुनाले इच्छुक योग्य उम्मेदवारहरूवाट दरखास्त आवहान गरिन्छ । साथै आफूले चाहेको तलबको रकम ईमेल मार्फत खुलाई ७ दिन भित्रमा आवेदन गर्न अनुरोध ।

पद: Office Cleaner 

संख्या: केही

अनुभव:

सामान्य लेखपढ गरेको सम्बन्धित कार्यमा दक्ष |


This job has expired.

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE