बजार निरिक्षक (Marketing Supervi…

जेष्ट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.

कलंकी, हात्तिगौडा, कोटेश्वोर, न्युरोड
Experience: More than or equals to 1 year
Source: Kantipur Newspaper

बजार निरिक्षक (Marketing Supervisor)

Basic Job Information

Job Category: Marketing / Advertising / Customer Service
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 5 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): March 18, 2020, 11:55 p.m. (1 week, 5 days ago)

बजार निरिक्षक (Marketing Supervisor)

न्युनतम शैक्षिक योग्यता/ अनुभव :

  • स्नातकतह (व्यवस्थापन) उतिर्ण गरेको 
  • कम्तिमा १ वर्षको कार्य अनुभव भएको 

संख्या :

  • १ जना (कलंकी)
  • २ जना (हात्तिगौडा)
  • १ जना (कोटेश्वोर)
  • १ जना (न्युरोड)

नोट: मोटरसाईकल वा स्कुटरको लाईसेन्स भएकालाई विशेष ग्राह्यता दिईनेछ।


Applying Procedure

योग्यता पुगेको इच्छुक नेपाली नागरिकहरुलाई बिज्ञापन प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्र दर्खास्त दिनहुन आव्हान गरिन्छ।

दर्खास्त दिन सकिने स्थानहरु 
प्रधान कार्यालय: गंगबु, काठमाडौँ - ४३८८९५४, ४३८८५६१
सदस्य सेवा केन्द्रहरु:
कलंकी:- ५२३४७१४, ५२३४९५१, 
हात्तिगौडा:- ४३७८००५, ४३७९५२१
कोटेश्वोर:- ५१९९५६८, ५१९९५६,
न्युरोड:- ५७१३८९४,५७१३८९५ 
Email Address: [email protected] 

Job Action

TO APPLY: For this job, please follow the applying procedure.


Register Now

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE