नेपाल मेडिकल कलेज प्रा.लि.

Lecturer

नेपाल मेडिकल कलेज प्रा.लि.

Lecturer

Lecturer

नेपाल मेडिकल कलेज प्रा.लि.

गोकर्णेश्वर नगरपालिका, वार्ड नं. ८, आत्तरखेल
Source: Kantipur Newspaper

Lecturer

Basic Job Information

Job Category: Teaching / Education
Job Level: Entry Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): June 29, 2021, 5 p.m. (1 month, 1 week ago)

Lecturer

यस नेपाल मेडिकल कलेज प्रा.लि.को लागि निम्नानुसारको पदमा रहनेगरी उम्मेदवारको आवश्यकता भएकोले ईच्छुक योग्य नेपाली नागरिकले ७ दिन भित्र निवेदन दिनहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

विज्ञापन नं.: 101
विभाग: Community Medicine Lecturer
पद: Lecturer
शैक्षिक योग्यता: MSc. in Statistics with Biostatistics

Applying Procedure

बायोडाटा, नागरीकता प्रमाणपत्र र सम्पूर्ण शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायत सम्वन्धित काउन्सिलमा दर्ता अभिलेख भएको प्रमाणपत्र सहित [email protected] मार्फत वा सिधै कर्मचारी प्रशासन शाखामा निवेदन दिनहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। उमेरको हद, फारम दस्तुर तथा अन्य ब्यवस्था यस प्रा.लि.को नियम अनुसार हुनेछ । प्राप्त निवेदनहरु Short Listed गरी स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अधिकार यस प्रा.लि.मा निहित रहनेछ। 

Note: Candidates fulfilling KU norms and criteria for faculty positions will only be considered subject to the approval of KU

कर्मचारी प्रशासन शाखा 
नेपाल मेडिकल कलेज प्रा.लि., 
गोकर्णेश्वर नगरपालिका, वार्ड नं. ८, आत्तरखेल

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE