Newspaper Posting

HR फ्रीलान्सर

Newspaper Posting

HR फ्रीलान्सर

HR फ्रीलान्सर

Newspaper Posting

Experience: More than or equal to 1 year
Source: Kantipur Newspaper

HR फ्रीलान्सर

Views: 559 | This job is expired 3 days, 16 hours ago

Basic Job Information

Job Category : General Mgmt. / Administration / Operations
Job Level : Mid Level
No. of Vacancy/s : [ 1 ]
Apply Before(Deadline) : Nov. 25, 2023 00:00 (3 days, 16 hours ago)

Job Specification

Experience Required : More than or equal to 1 year

HR फ्रीलान्सर

HR फ्रीलान्सर को आवश्यक


प्रतिष्ठित एक कार्यालय प्रबन्धक र म्यानेजर स्तरको कर्मचारी आवश्यकता भएकोले न्यूनतम १ वर्षको अनुभव भएको |  व्यक्तिले आवेदन दिन सक्नुहुनेछ । घरबाटै काम गर्न पाईनेछ । तलब आकर्षक छ । उच्च शिक्ष भएको व्यक्तीलाई प्राथमिकता दिईने छ ।


This job has expired.

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE