एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रिय कम्पनी

अदक्ष कामदार (Few)

एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रिय कम्पनी

अदक्ष कामदार (Few)

अदक्ष कामदार (Few)

एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रिय कम्पनी

काठमाण्डौं नेपाल
Source: Kantipur Newspaper

अदक्ष कामदार (Few)

Basic Job Information

Job Category: General Mgmt. / Administration / Operations
Job Level: Entry Level
No. of Vacancy/s: [ Few ]
Apply Before(Deadline): Jan. 15, 2021, noon (5 days, 11 hours ago)

अदक्ष कामदार (Few)

देशको मुख्य शहरहरूमा बिक्री डिपो भएको एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रिय कम्पनीको लागी निम्न योग्यता भएका केही अदक्ष कामदारहरूको आवश्यक परेको हुनाले योग्य, इच्छुक र कडा परिश्रम गर्न रूचाउने उम्मेद्वारले माघ २, २०७७ गते भित्र निम्न ठेगानामा हुलाक मार्फत् उमेर खुलेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको साथ लिखित आवेदन दिनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

छनौट प्रक्रियाको लागी माथि उल्लेखित सम्पूर्ण कागजातहरू अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । 
साथै आवेदकले देहाएको शर्तको अधिनमा रही आवेदन गर्नुहुन सूचित गराइन्छ । 

  • आवेदकले कम्तीमा पनि एस.ई.ई. टेष्ट उतिर्ण गरेको हुनु पर्नेछ । एस.ई.ई. उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। 
  • आवेदकको उमेर माघ २ गतेसम्म कम्तिमा १८ वर्ष पुगी ३५ बर्ष ननाघेको हुनुपर्ने छ । 
  • आवेदक नेपाली नागरीक हुनपर्ने छ । 
  • आवेदक नेपाली तथा अंग्रेजीमा पढ्न र लेख्न सक्ने हुनुपर्नेछ ।
  • छनौट विधि मौखिक अन्तरवार्ता हुनेछ । छनौट भएका उम्मेदवारहरूले प्रतिष्ठानले नियुक्ति गरेको मान्यता प्राप्त हस्पिटलबाट स्वास्थ्य परिक्षण गराउनु पर्नेछ र परिक्षणको नतिजाको आधारमा चयन भएका उम्मेदवारहरूलाई नियुक्ति पत्र दिइनेछ । 
  • पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा नेपाल सरकारको नीतिनियमलाई पालना गर्दै कम्पनीको नियमानुसार हुनेछ ।
  • छनौट भएका उम्मेदवारलाई ६ महिना सम्म परिक्षणकालमा नियुक्ती गरिनेछ । त्यसपछि, संगठनको आवश्यकताअनुसार कार्यसम्पादन सन्तोषजनक रहेका कामदारहरूलई स्थायी नियुक्ती पत्र दिइनेछ ।
  • प्रतिष्ठानले छनौट गरेका उम्मेद्वारहरूलाई देशभरिको कुनै पनि बिक्री डिपो, शाखा कार्यालय तथा कारखानामा कार्य गर्न खटाउन सक्नेछ ।

Applying Procedure

पो ब नं. ८९७५, इ पि सि ५२७३, काठमाण्डौं नेपाल । 
कुनै पनि व्यक्तिगत सिफारिसलाई निरुत्साहित गरिएको छ ।

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE