तराई भू-परिधि कार्यक्रम (TAL)

सहजकर्ता (Facilitator)

तराई भू-परिधि कार्यक्रम (TAL)

सहजकर्ता (Facilitator)

सहजकर्ता (Facilitator)

तराई भू-परिधि कार्यक्रम (TAL)

Experience: More than or equals to 5 years
Source: Annapurna Post Newspaper

सहजकर्ता (Facilitator)

Basic Job Information

Job Category: Others
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Apply Before(Deadline): Jan. 11, 2022, 11:55 p.m. (1 week, 3 days ago)

सहजकर्ता (Facilitator)

तराई भू-परिधि कार्यक्रम (TAL) कोहलपुर, बांकेको लागि सहजकर्ता (Facilitator) आवश्यकता भएकोले दरखास्त आह्वान गरिन्छ। 
पद : सहजकर्ता (Facilitator) 
पद संख्या : १(एक) 
कार्य स्थान : तराई भू-परिधिकार्यक्रम (TAL) को कार्यक्षेत्र 
समयावधि : १५ जुन २०२२ सम्म (कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा नवीकरण हुन सक्ने) 

आवश्यक न्यूनतम योग्यता तथा अनुभव : 

  • कम्तीमा प्रविणता प्रमाण पत्र तह वा सो सरह तह उत्तीर्ण गरेको 
  • कम्तिमा ५ वर्ष सरकारी, गैह्सरकारी संस्था वा अन्य संघ संस्थामा समुदाय परिचालन तथा संरक्षण सम्बन्धी कार्य अनुभव भएको। 

Applying Procedure

उपरोक्त पदको लागि आवश्यक योग्यता पुगेका ईच्छुक नेपाली नागरिकले २०७८ पौष २७ गते कार्यालय समय भित्र निवेदन, बायोडाटा तथा नागरिकता, शैक्षिक प्रमाण पत्र र अनभव पत्रको प्रतिलिपी तल उल्लेखित ठेगाना वा [email protected] इमेलमा पेश गर्न सकिनेछ । रित नपुगेका आवेदनलाई छनौट प्रक्रियामा समावेश गरिने छैन । सर्टलिष्टमा परेका उम्मेदवारलाई मात्र लिखित परीक्षा र अन्तवार्ताका लागि सम्पर्क गरिनेछ । अन्य थप जानकारीको लागि आयोजना कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सकिने छ । यस सम्बन्धी निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार तराई भू-परिधि कार्यक्रम (TAL)मा निहित रहने छ। 
स्थानीय, महिला, दलित, आदिवासी तथा जनजाति उम्मेदवारलाई दरखास्त दिन विशेष प्रोत्साहन गरिएको छ।

दरखास्त बुझाउने ठेगाना:
तराई भू-परिधि कार्यक्रम 
कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. १० कालिकास्थान, बाँके 
फोन ०८१-५४१७५२,०८१-५४१७५३

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

  • Auditor
  • An MNC
  • Deadline: 4 days, 9 hours from now | Views: 1912
job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE