जनज्योति बहुमुखी क्याम्पस

उप-प्राध्यापक (CTE)

जनज्योति बहुमुखी क्याम्पस

उप-प्राध्यापक (CTE)

उप-प्राध्यापक (CTE)

जनज्योति बहुमुखी क्याम्पस

Lalbandi, Sarlai
Source: Kantipur Newspaper

उप-प्राध्यापक (CTE)

Views: 225 | This job is expired 3 weeks, 4 days ago

Basic Job Information

Job Category : Teaching / Education
Job Level : Entry Level
No. of Vacancy/s : [ 1 ]
Employment Type : Full Time
Job Location : Lalbandi, Sarlai
Apply Before(Deadline) : Jul. 18, 2022 17:00 (3 weeks, 4 days ago)

Job Specification

Education Level : Bachelor
Experience Required : Not Required

उप-प्राध्यापक (CTE)

जनज्योति बहुमुखी क्याम्पस
उप-प्राध्यापक (CTE)

शैक्षिक योग्यता : न्यूनतमा द्वितीय श्रेणीमा स्नातकोत्तर उतीर्ण
उमेर : दरखास्त दिन अन्तिम मिति सम्ममा ४५ वर्ष ननाघेको
आवश्यक कागजात : शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ,  व्यक्तिगत विवरण सहित अन्य कागजातहरू।
तलव सुविधा : संस्थाका प्रचालन नियमानुसार
दरखास्त दिने अन्तिम मिति :२०७९/०४/०३ गते
सम्पर्क मिति : २०७९/०४ /०३ गते
परीक्षाको किसिम : लिखित, अन्तरबार्ता र कला अवलोकन
दरखास्त दस्तुर : १,१००/-

नोट:

  •  माथिल्लो योग्यता एवम् प्रथम श्रेणीमा उतीर्णलाइ विशेष ग्राहयता दिइनेछ ।

  •  नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लालबन्दी शाखाको हि.नं. ०३९०१०४०२५०८०१ मा दरखाग्न दस्तुर जम्मा गरेको बैंक भौचर र आवश्यक कागजातहरु 

  • क्याम्पसको इमेल [email protected] मा पनि पठाउन सकिनेछ।

सम्पर्क नं. ०४६-५०१४३६, ०४६-५०१५५०, ४८५४०४३३३३
जनज्योति बहुमखी क्याम्पस
लालबन्दी, सलाही

This job has expired.

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE