नेपाल सरकार

Contract Management Engineer

नेपाल सरकार

Contract Management Engineer

Contract Management Engineer

नेपाल सरकार

Experience: More than or equals to 10 years
Source: Gorkhapatra Newspaper

Contract Management Engineer

Basic Job Information

Job Category: Construction / Engineering / Architects
Job Level: Senior Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Contract
Apply Before(Deadline): June 11, 2021, midnight (1 week, 6 days ago)

Contract Management Engineer

काठमाण्डौ-तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने देहाय बमोजिमको पदमा योग्य उम्मेद्वारहरुबाट खुल्ला प्रतिष्पर्धाद्धारा करार सेवामा नियुक्ति गर्नको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।  

Minimum Qualification: M.E. in Construction Management, B.E.(Civil) or Equivalent.

Experience and Requirement:

  • Registered Member of Nepal  Engineering Council.
  • Minimum 10 years of Professional experience in Civil Engineering works/ Projects.
  • Preferably good experience in contract management and familiarity with FIDIC contracts.
  • Good Knowledge of MS Office, MS Project. 

तलब भत्ता तथा अन्य सविधा:- आयोजनाको नियमानुसार। 

Applying Procedure

काठमाण्डौ-तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने देहाय बमोजिमको पदमा योग्य उम्मेद्वारहरुबाट खुल्ला प्रतिष्पर्धाद्धारा करार सेवामा नियुक्ति गर्नको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको हुँदा सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र यस आयोजना कार्यालयमा स्वयम् व्यक्ति उपस्थित भई आफुले प्राप्त गरेको सम्पूर्ण शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, आफुले प्राप्त गरेको अनुभवको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी, हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साईजको फोटो प्रति-सदुई) नेपाली फायलमा राखी रु.१० को टिकट टाँस गरी लिखित निवेदन पेश गर्नहुन वा हालको कोभिड-१९ लाई मध्यनजर गर्दै उक्त प्रमाण पत्रहरू डिजिटल स्क्यान गरी यस कार्यालयको ईमेल ठेगाना [email protected] मा समेत पेश गर्न सकिने हुँदा यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

सूचीकृत (Short-Listed) उम्मेदवारहरुलाई फोन/ ईमेल मार्फत जानकारी गराईनेछ । साथै, उल्लेखित पदपूर्तिसम्बन्धी कुनै दुविधा भएमा/जानकारी लिनु परेमा यस कार्यालयको फोन न.१-४२३९४२५ तथा आयोजनाको ईमेल ठेगाना: [email protected] मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ।

नेपाल सरकार 
रक्षा मन्त्रालय
नेपाली सेना 
काठमाण्डौ-तराई/मधेश द्रुतमार्ग(Expressway)सडक आयोजना,
जंगी अड्डा, काठमाण्डौं । 

Job Action

Similar Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE