एक प्रतिष्ठीत सहकारी संस्था

Compliance Operation Manager

एक प्रतिष्ठीत सहकारी संस्था

Compliance Operation Manager

Compliance Operation Manager

एक प्रतिष्ठीत सहकारी संस्था

काठमाडौं
Experience: More than or equals to 2 years
Source: The Himalayan Times Newspaper

Compliance Operation Manager

Basic Job Information

Job Category: General Mgmt. / Administration / Operations
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Apply Before(Deadline): Jan. 18, 2021, noon (2 days, 10 hours ago)

Compliance Operation Manager

काठमाडौं स्थित एक प्रतिष्ठीत सहकारी संस्थालाई निम्न बमोजिम कर्मचारी आवश्यकता भएकोले इच्छुक योग्य उम्मेदवारहरुबाट दरखास्त आव्हान गरिन्छ।

पद:  Compliance Operation Manager
संख्या: 1
आवश्यक न्यूनतम योग्यता कायांनुभव:

  • मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तिमा  स्नातक उतिर्ण गरि वित्तिय क्षेत्रमा कम्तिमा २ बर्षको लेखा सम्बन्धि कार्य अनुभवभ भई कम्प्यटरमा राम्रो दखल भएको।
  • उमेर : ३० बर्ष पुरा भई ४५ बर्ष ननाघेको
  • तलब र सुविधा : योग्यता र अनुभवको आधारमा तय गरिनेछ।
  • छनौट प्रक्रिया : छलफल तथा अन्तरवार्ता 

Applying Procedure

योग्य तथा इच्छुक उम्मेदवारहरुले २०७७ माघ ५ गते कार्यालय समयसम्म यस संस्थाको Email ID: [email protected] मा शैक्षिक प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि, पासपोर्ट साईजको फोटो तथा सम्पर्क नं.सहित दरखास्त पेश गर्न हुन अनुरोध गरिन्छ।

 

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE