Sino Hydro Corporation Limited

Assistant of Site Manager for Powerhouse

Sino Hydro Corporation Limited

Assistant of Site Manager for Powerhouse

Assistant of Site Manager for P…

Sino Hydro Corporation Limited

ललितपुर, काठमाडाै, नेपाल
Experience: More than or equals to 7 years
Source: Kantipur Newspaper

Assistant of Site Manager for Powerhouse

Basic Job Information

Job Category: General Mgmt. / Administration / Operations
Job Level: Senior Level
No. of Vacancy/s: [ 12 ]
Employment Type: Contract
Apply Before(Deadline): Jan. 21, 2020, 5 p.m. (6 months, 2 weeks ago)

Assistant of Site Manager for Powerhouse

याेग्यता : 

  • BE / ME

अनुभव :

  • सम्बन्धित काममा (Civil Works) कम्तीमा ७ बर्षको अनुभव भएको, चिनिया तथा अंग्रेजि भाषामा सक्षम 

संख्या : १२

नाेट :
काम गर्नुपर्ने क्षेत्र तथा स्थान :अायाेजना स्थल

करार अवधि : १ (एक) वर्ष

अावस्यक कागजात : सम्वन्धित कागजातहरू

तलब स्केल : अापसी सहमतिमा

Applying Procedure

 इच्छुकहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिन भित्र तपसिलमा उल्लेखित ठेगानामा आवेदन दिनुहुन  अनुराेध छ ।

सम्पर्क ठेगाना : Shortlisted हरूलाइ फाे मार्फत जानकारी गराइने छ ।

तनहुँ जलविधुत अायाेजना (१४० मे. वा.)
Sino Hydro Corporation Limited, Tanahu Hydropower Limited 
Nakkhipot Lalitpur, Nepal
Email Address : [email protected]
Nawaraj Sigdel : 9844558902

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE