ANM- Few

ANM- Few

KIST Medical College & Teaching Hospital

Lalitpur
Source: Kantipur Newspaper

ANM- Few

Basic Job Information

Job Category: Teaching / Education
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ Few ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): March 10, 2021, noon (4 days, 15 hours from now)

ANM- Few

किष्ट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल मा निम्न पदहरु निम्न संख्यामा पूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले योग्यता पुगेका इच्छुक विज्ञहरुबाट यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले पन्ध्र दिन भित्रमा दरखास्त दिन हुन आह्वान गरिन्छ । दरखास्त स्वयं उपस्थित भई वा e-mail बाट समेत बुझाउन सकिनेछ । 

ANM (नर्सिङ्ग काउन्सिलमा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ) - केही 

Applying Procedure

Human Resource Section
KIST Medical College & Teaching Hospital
Lalitpur,
Phone No: 5201496, 5201681,5201682 
Email: [email protected]

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

  • Office Engineer
  • An Engineering Company
  • Deadline: 5 days, 3 hours from now | Views: 2646
job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE