नेपाल मेडिकल कलेज प्रा.लि

Academic and Examination Officer (Administrative)

नेपाल मेडिकल कलेज प्रा.लि

Academic and Examination Officer (Administrative)

Academic and Examination Office…

नेपाल मेडिकल कलेज प्रा.लि

गाेकर्णेश्वर नगरपालिका, वाड नं. ८ अात्तरखेल काठमाण्डाै
Experience: More than or equals to 5 years
Source: Kantipur Newspaper

Academic and Examination Officer (Administrative)

Basic Job Information

Job Category: Teaching / Education
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Jan. 9, 2020, 5 p.m. (5 months, 3 weeks ago)

Academic and Examination Officer (Administrative)

Job Specification स्

  • Master of Humanities or Equivalent from recognised university
  • Must have 5 years of relevant experience in Academic and Examination, Preferably in Medical /Health Institution

Applying Procedure

नोटः 

फारम दस्तुर रु. ५००- लाग्नेछ । उमेरको हद १८ वर्ष पुरा भई प्रशासनिकको लागि ३५ वर्ष ननाघेको र प्राविधिकको ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ साथै वि.नं. ६१ र ६२ को हकमा यस प्रा.लि. ले निर्धारण गरे अनुसार हुनेछ ।

ईच्छुक योग्य नेपाली नागरिकले १५ दिन भित्र सम्पूर्ण शैक्षिक प्रमाणपत्र सहित कर्मचारी प्रशासन शाखामा सम्पर्क राखी दरखास्त दिनहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । विस्तृत जानकारीको लागि कर्मचारी प्रशासन शाखामा सम्पर्क राख्नु होला ।

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE