घामपानी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.

सहायकस्तर जिम्मेवारी बजार प्रवर्द्धन

घामपानी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.

सहायकस्तर जिम्मेवारी बजार प्रवर्द्धन

सहायकस्तर जिम्मेवारी बजार प्रवर्द्धन

Views: 608 | This job is expired 5 days, 19 hours ago

Basic Job Information

Job Category : Banking / Insurance /Financial Services
Job Level : Mid Level
No. of Vacancy/s : [ 1 ]
Apply Before(Deadline) : Jun. 13, 2024 15:55 (5 days, 19 hours ago)

Job Specification

Experience Required : Not Required

सहायकस्तर जिम्मेवारी बजार प्रवर्द्धन

घामपानी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.

घामपानी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., पोखरा-४, वि.पि. चोकको लागि निम्न पदमा देहायबमोजिम कर्मचारी आवश्यक भएको हुँदा मिति २०८१ जेष्ठ ३२ गते सम्म दरखास्त आह्वान गरिन्छ ।

पद: सहायकस्तर जिम्मेवारी बजार प्रवर्द्धन

न्यूनतम योग्यता:

 • १८ वर्ष पूरा भई ४० वर्ष ननाघेको 
 • कम्प्यूटर सम्बन्धी ज्ञान भएको शैक्षिक योग्यता एस.इ.इ. वा सो सरह

संख्या: १ (महिला)

सेवा: करार

 • तलव सुविधा संस्थाको नियमानुसार 
 • शैक्षिक योग्यता र अनुभव सम्बन्धी प्रमाणपत्रहरुको प्रतिलिपि छनोट प्रक्रिया लिखित वा अन्तर्वार्ता वा दुवै हुन सक्ने
 • सहकारी सम्बन्धी ज्ञान, सवारी चालक अनुमतिपत्र र स्कूटर भएकालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
 • कर्मचारी छनोट सम्बन्धी सर्वाधिकार संस्थामा निहीत रहनेछ ।

पेश गर्नुपर्ने कागजातहरू:

 1. व्यक्तिगत विवरण (बायोडाटा) 
 2. नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि
 3. पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति
 4. शैक्षिक योग्यता र अनुभव सम्बन्धी प्रमाणपत्रहरुको प्रतिलिपि छनोट प्रक्रिया लिखित वा अन्तर्वार्ता वा दुवै हुन सक्ने
 5. सहकारी सम्बन्धी ज्ञान, सवारी चालक अनुमतिपत्र र स्कूटर भएकालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
 6. कर्मचारी छनोट सम्बन्धी सर्वाधिकार संस्थामा निहीत रहनेछ ।

This job has expired.

Recommended Jobs

Job Action

Similar Jobs
Powered by Merojob AI
 • Teller
 • Standard Chartered
 • Deadline: 1 day, 12 hours from now
 • Teller
 • myGwork - LGBTQ+ Business Community
 • Deadline: 1 week, 1 day from now
Most Viewed Jobs
job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE