सवारी चालक

सवारी चालक

Views: 663 | This job is expired 1 week, 5 days ago

Basic Job Information

Job Category : NGO / INGO / Social work
Job Level : Mid Level
No. of Vacancy/s : [ 1 ]
Apply Before(Deadline) : Apr. 06, 2024 00:00 (1 week, 5 days ago)

Job Specification

Education Level : School (Slc/ See)
Experience Required : Not Required

सवारी चालक

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) नेपालले गरिबी उन्मूलन, सुशासन प्रवर्द्धन् र UN विपद् तथा यसका प्रभावहरु विरुद्ध समुदायको उत्थानशीलता सुधारमार्फत समतामूलक र दिगो

विकास हासिल गर्न नेपाली जनता, नेपाल सरकार र अन्य विकास साफेदारहरुसँग सहकार्य गर्दछ ।

युएनडीपी नेपाल देहायको पदपूर्तिका लागि योग्य तथा अनुभवी नेपाली नागरिकहरुवाट आवेदन आह्वान गर्दछ ।

पद: सवारी चालक

तह: जी २

न्यूनतम शैक्षिक योग्यता: एस. एल. सी. / एस.ई.ई. उत्तीर्ण

माग पद संख्या: १ (एक)

कार्य क्षेत्र: काठमाण्डौ, नेपाल (कामको सिलसिलामा काठमाण्डौ बाहिर आवत जावत गरीरहनु पर्ने)

अनुभवः

  • मान्यता प्राप्त संस्थाबाट हलुका तथा मझौला सवारी चालक अनुमति पत्र ( Driving License) प्राप्त गरेको र कम्तीमा दुई वर्ष सवारी चलाएको अनुभव भएको,
  • सवारी सम्बन्धी कानून तथा नियमहरुको पूर्ण ज्ञान भएको तथा सवारी साधन मर्मत तथा सम्भार (Repair and Maintenance) को जानकारी तथा अनुभव भएको,
  • लामो दूरी सवारी साधन चलाउन इच्छुक,
  • नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषा बोल्न र राम्ररी बुझ्न सक्ने,
  • सवारी साधनको सुरक्षित संचालनका लागि तथा कुनै दुर्घटना भएको अवस्थामा पालना गर्नुपर्ने नियम, कानून तथा कार्यविधिको पूर्ण जानकारी भएको ।This job has expired.

Recommended Jobs

Job Action

Most Viewed Jobs
job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE