मार्गदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.

बजार सुपरभाइजर

मार्गदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.

बजार सुपरभाइजर

बजार सुपरभाइजर

मार्गदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.

Pepsicola, Kathmandu
Source: Kantipur Newspaper

बजार सुपरभाइजर

Views: 213 | This job is expired 2 weeks, 1 day ago

Basic Job Information

Job Category : Banking / Insurance /Financial Services
Job Level : Entry Level
No. of Vacancy/s : [ 2 ]
Employment Type : Full Time
Job Location : Pepsicola, Kathmandu
Apply Before(Deadline) : Aug. 01, 2022 17:00 (2 weeks, 1 day ago)

Job Specification

Education Level : Intermediate
Experience Required : Not Required

बजार सुपरभाइजर

मार्गदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. 
बजार सुपरभाइजर

यस संस्थाको प्रधान कार्यालयका लागि थप रिक्त रहेको देहाय अनुसारको खुल्ला प्रतिस्पधाबाट पदपूर्ति गरिने भएकोले तपशिलका योग्यता पुगेको सहकारी क्षेत्रमा कार्य गर्न इच्छुक नेपाली नागरिकबाट निवेदन सहित नागरिकता, बायोडाटा हालसालै खिचेको फोटो शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरु सहित संस्थाको कार्यालयमा सूचना प्रकाशित मितिले ७ (सात) दिन भित्र आवेदन दिन अनुरोध गरिन्छ ।

योग्यता : प्रविणता प्रमाण पत्र तह (१२ पास) । 
तलब सुविधाः रु.१४,७००/


  • प्रारम्भिक छनौटमा परेको उमेदवारीलाई अन्तरवार्तामा बोलाईने छ । सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेको सवारी चालक अनुमति भएका एवं स्थानिय अनुभवीलाई प्राथमिकता दिईने छ ।

  • दरखास्त बुझाउने स्थान मुख्य कार्यालय पेप्सिकोला-३२ साईराम चोक काठमाण्डौ । 

  • परीक्षाको किसिमः अन्तरवार्ता ।


मार्गदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.
पेप्सीकोला-३२, साईराम चोक, काठमाण्डौ,
फोन:- ०१-५१५६३२८, ५१५६३२५, ९८०१८५७०५१


This job has expired.

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE