आईडिएल सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को-आपरेटिभ लि.

रिसेप्सनिस्ट / क्यासियर

आईडिएल सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को-आपरेटिभ लि.

रिसेप्सनिस्ट / क्यासियर

रिसेप्सनिस्ट / क्यासियर

आईडिएल सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को-आपरेटिभ लि.

Source: Annapurna Post Newspaper

रिसेप्सनिस्ट / क्यासियर

Basic Job Information

Job Category: Secretarial / Front Office / Data Entry
Job Level: Entry Level
No. of Vacancy/s: [ 2 ]
Apply Before(Deadline): May 10, 2022, 11:55 p.m. (2 weeks, 1 day ago)

रिसेप्सनिस्ट / क्यासियर

यस सहकारी संस्थाको लागि निम्न बमोजिम कर्मचारीहरुको आवश्यकता भएको |हंदा सक्षम, दक्ष, ईच्छक तथा अनुभवि व्यक्तिहरुले आफ्नो योग्यताको प्रमाणपत्र, बायोडाटा र २ प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो सहित सूचना प्रकाशित भएको मितिले १४ दिन भित्र यस संस्थाको कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला। 

क्र.सं.पदसंख्यायोग्यतासेवा/सुविधा
रिसेप्सनिस्ट / क्यासियर२ जना१२ पाससंस्थाको नियमानुसार
बजार प्रतिनिधि१० जनाSLC/SEE पाससंस्थाको नियमानुसार
* स्थानीय तथा अनुभविलाई विशेष प्राथमिकता दिईनेछ । 

* सवारी साधनको लाईसेन्स भएकोलाई विषेश प्राथमिकता दिईनेछ ।

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE