रिसेप्सनिस्ट / क्यासियर

रिसेप्सनिस्ट / क्यासियर

Views: 900 | This job is expired 1 year ago

Basic Job Information

Job Category : Secretarial / Front Office / Data Entry
Job Level : Entry Level
No. of Vacancy/s : [ 2 ]
Apply Before(Deadline) : May. 10, 2022 23:55 (1 year ago)

Job Specification

Education Level : Higher Secondary (+2/A Levels/Ib)
Experience Required : Not Required

रिसेप्सनिस्ट / क्यासियर

यस सहकारी संस्थाको लागि निम्न बमोजिम कर्मचारीहरुको आवश्यकता भएको |हंदा सक्षम, दक्ष, ईच्छक तथा अनुभवि व्यक्तिहरुले आफ्नो योग्यताको प्रमाणपत्र, बायोडाटा र २ प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो सहित सूचना प्रकाशित भएको मितिले १४ दिन भित्र यस संस्थाको कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला। 

क्र.सं.पदसंख्यायोग्यतासेवा/सुविधा
रिसेप्सनिस्ट / क्यासियर२ जना१२ पाससंस्थाको नियमानुसार
बजार प्रतिनिधि१० जनाSLC/SEE पाससंस्थाको नियमानुसार
* स्थानीय तथा अनुभविलाई विशेष प्राथमिकता दिईनेछ । 

* सवारी साधनको लाईसेन्स भएकोलाई विषेश प्राथमिकता दिईनेछ ।

This job has expired.

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE