असर्फी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.

लेखापाल

असर्फी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.

लेखापाल

लेखापाल

असर्फी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.

Source: Kantipur Newspaper

लेखापाल

Basic Job Information

Job Category: Accounting / Finance
Job Level: Entry Level
No. of Vacancy/s: [ 2 ]
Apply Before(Deadline): April 28, 2022, 11:55 p.m. (3 weeks, 6 days ago)

लेखापाल

यस असर्फी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.मा तपशिल बमोजिमको कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने भएकोले सोको लागि इच्छुक नेपाली नागरिकबाट दरखास्त आव्हान गरिन्छ ।

क्र.सं.पदसंख्यायोग्यतातलब, सुविधा तथा अन्य शर्तहरू
लेखापाल२ जनास्नातक उत्तीर्ण वा सो सरहसंस्थाको नियम बमोजिम
रिसेप्शनिस्ट३ जनाप्रमाणपत्र तह वा सो सरहसंस्थाको नियम बमोजिम
टेलर३ जना12 above वा सो सरहसंस्थाको नियम बमोजिम
सुपरभाइजर२ जना12 above वा सो सरहसंस्थाको नियम बमोजिम
बजार प्रतिनिधि५ जनाप्रमाणपत्र तह वा सो सरहसंस्थाको नियम बमोजिम

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE