सहायक सूपरभाइजर

राष्ट्रिय स्तरको Probation Brand प्राप्त गर्न सफल यस संस्थाको लागि तपशिल बमोजिम योग्यता पुगेको कर्मचारी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिने भएकोले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र योग्यता पुगेको व्यक्तिहरुबाट दरखास्ता आव्हान गरिएको छ ।

सहायक सूपरभाइजर

Views: 1361 | Apply Before: 2 days, 9 hours from now

यस अ‍ैचो पैचो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको लागि तपशिल बमोजिम योग्यता पुगेको कर्मचारी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिने भएकोले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र योग्यता पुगेको व्यक्तिहरुबाट दरखास्ता आव्हान गरिएको छ ।

संख्या:

काम गर्नु पर्ने स्थानः केन्द्रिय कार्यालय कालिमाटी तथा सदस्य सेवा केन्द्र साँखु

शैक्षिक योग्यताः

  • प्रमाणपत्र तह उर्तिण गरेको
  • Basic Computer तालिम लिएको र Account Software चलाउन सक्ने
  • २ पांग्रे सवारी चालक अनुमति पत्र अनिवार्य भएको
  • संवन्धित क्षेत्रमा १ वर्षको अनुभव भएको 

उमेर: ३५ वर्ष ननाघेको महिलाको हकमा ४० वर्ष ननाघेको

सेवा सुविधाः संस्थाको नियमानुसार

Applying Procedure

दरखास्त दिने ठेगाना:

अ‍ैंचो पैंचो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. 
काठमाण्डौ–१३, कालिमाटी, कलेजमार्ग ।
सम्पर्क नं.०१—५१६५०२१, ०१—५१६५२४६ 
Email: [email protected]

More Jobs By this Company

Similar Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE