तेस्रो आँखा डटकम

वजार व्यवस्थापक

तेस्रो आँखा डटकम

वजार व्यवस्थापक

वजार व्यवस्थापक

तेस्रो आँखा डटकम

Source: Kantipur Newspaper

वजार व्यवस्थापक

Basic Job Information

Job Category: Marketing / Advertising / Customer Service
Job Level: Entry Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Apply Before(Deadline): Jan. 13, 2022, 11:55 p.m. (5 days, 9 hours ago)

वजार व्यवस्थापक

तेस्रो आँखा डटकम (Tesroaakha.com) Online का लागी वजार व्यवस्थापक आवश्यक परेको हुदाँ Online मा काम  गरेको

Applying Procedure

अनुभवी व्यक्तिहरुले मात्र पुस २९ गते भित्र यस अनलाईनको इमेल [email protected] मा आफ्नो cv पठाउनुहोला। *आकर्षक तलब सुविधा दिइनेछ। 


Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE