नवरस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.

रिसेप्सनिष्ट

नवरस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.

रिसेप्सनिष्ट

रिसेप्सनिष्ट

नवरस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.

Source: The Himalayan Times Newspaper

रिसेप्सनिष्ट

Basic Job Information

Job Category: Secretarial / Front Office / Data Entry
Job Level: Entry Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Apply Before(Deadline): Jan. 21, 2022, 11:55 p.m. (2 days, 13 hours from now)

रिसेप्सनिष्ट

यस संस्थाको सेवा विस्तारको लागि देहाय बमोजिमका कर्मचारीहरु खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले निम्न बमोजिमका कर्मचारीहरुको लागि विज्ञापन गरिएको छ।
पद: रिसेप्सनिष्ट (महिला-१ जना) 
योग्यता : कुनै पनि विषयमा-२ उत्तिर्ण, कम्प्यूटर सम्बन्धी राम्रो दख्खल भएको, नेपाली र अंग्रेजीमा टाइप राम्रो भएको, अनुभवीलाई बिशेष ग्राह्यता । 
तलव तथा सुविधाः संस्थाको मानव संसाधन नीतिमा व्यवस्था भए अनुसार, दरखास्त दिन अन्तिम मितिः २०७० माघ ७ गते. शुक्रबारसम्म ।

Applying Procedure

नवरस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.
Nawaras Saving & Credit Co-operative Ltd.
Chabahil-7.Kathmandu. Tel: 01-4464008,4569027,
4569957. Email: [email protected]


Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE