नवरस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.

क्यासिएर

नवरस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.

क्यासिएर

क्यासिएर

नवरस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.

Source: The Himalayan Times Newspaper

क्यासिएर

Basic Job Information

Job Category: Accounting / Finance
Job Level: Entry Level
No. of Vacancy/s: [ 2 ]
Apply Before(Deadline): Jan. 21, 2022, 11:55 p.m. (2 days, 14 hours from now)

क्यासिएर

यस संस्थाको सेवा विस्तारको लागि देहाय बमोजिमका कर्मचारीहरु खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले निम्न बमोजिमका कर्मचारीहरुको लागि विज्ञापन गरिएको छ।
पद: क्यासिएर (महिला-२ जना) 
योग्यता: व्यवस्थापन विषयमा स्नातक उत्तिर्ण, कम्प्युटर सम्बन्धी राम्रो दख्खल भएको, नेपाली र अंग्रेजीमा टाइप राम्रो भएको, अनुभवीलाई विशेष ग्राह्यता। 
तलव तथा सुविधाः संस्थाको मानव संसाधन नीतिमा व्यवस्था भए अनुसार, दरखास्त दिन अन्तिम मितिः २०७० माघ ७ गते. शुक्रबारसम्म ।


Applying Procedure

नवरस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.
Nawaras Saving & Credit Co-operative Ltd.
Chabahil-7.Kathmandu. Tel: 01-4464008,4569027,
4569957. Email: [email protected]


Similar Jobs

  • Accountant
  • IEC School of Art and Fashion
  • Deadline: 2 days, 14 hours from now | Views: 862
  • Auditor
  • An MNC
  • Deadline: 1 week from now | Views: 1374

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE