नवरस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.

ऋण अधिकृत

नवरस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.

ऋण अधिकृत

ऋण अधिकृत

नवरस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.

Source: The Himalayan Times Newspaper

ऋण अधिकृत

Basic Job Information

Job Category: Accounting / Finance
Job Level: Entry Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Apply Before(Deadline): Jan. 21, 2022, 11:55 p.m. (5 days, 20 hours ago)

ऋण अधिकृत

यस संस्थाको सेवा विस्तारको लागि देहाय बमोजिमका कर्मचारीहरु खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले निम्न बमोजिमका कर्मचारीहरुको लागि विज्ञापन गरिएको छ।
पद : ऋण अधिकृत (महिला-१ जना) 
योग्यता : व्यवस्थापन विषयमा स्नातक उत्तिर्ण, कम्प्यूटर सम्बन्धी राम्रो दस्खल भएको, नेपाली र अंग्रेजीमा टाइप राम्रो भएको, अनुभवीलाई विशेष ग्राह्यता। 
तलव तथा सुविधाः संस्थाको मानव संसाधन नीतिमा व्यवस्था भए अनुसार, दरखास्त दिन अन्तिम मितिः २०७० माघ ७ गते. शुक्रबारसम्म ।

Applying Procedure

नवरस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.
Nawaras Saving & Credit Co-operative Ltd.
Chabahil-7.Kathmandu. Tel: 01-4464008,4479027,
4479027. Email: [email protected]


Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE