नवरस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.

वितिय व्यवस्थापक

नवरस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.

वितिय व्यवस्थापक

वितिय व्यवस्थापक

नवरस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.

Source: The Himalayan Times Newspaper

वितिय व्यवस्थापक

Basic Job Information

Job Category: Banking / Insurance /Financial Services
Job Level: Entry Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Apply Before(Deadline): Jan. 21, 2022, 11:55 p.m. (5 days, 19 hours ago)

वितिय व्यवस्थापक

यस संस्थाको सेवा विस्तारको लागि देहाय बमोजिमका कर्मचारीहरु खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले निम्न बमोजिमका कर्मचारीहरुको लागि विज्ञापन गरिएको छ।
पद : वितिय व्यवस्थापक (महिला-१ जना)  
योग्यता : व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर उत्तिर्ण गरेको, कम्प्युटर सम्बन्धी रामो दस्खल भएको, नेपाली र अंग्रेजीमा कम्प्यूटर टाइप रामो भएको, अनुभवीलाई विशेष ग्राह्यता । 
तलव तथा सुविधाः संस्थाको मानव संसाधन नीतिमा व्यवस्था भए अनुसार, दरखास्त दिन अन्तिम मितिः २०७० माघ ७ गते. शुक्रबारसम्म ।

Applying Procedure

नवरस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.
Nawaras Saving & Credit Co-operative Ltd.
Chabahil-7.Kathmandu. Tel: 01-4464008,4569027,
4569957. Email: [email protected]


Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE