जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

बरिष्ठ सहायक (शाखा पवन्धक) - केही

जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

बरिष्ठ सहायक (शाखा पवन्धक) - केही

बरिष्ठ सहायक (शाखा पवन्धक) - केही

जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

पोखरा, कास्की
Experience: More than or equals to 2 years
Source: Nagarik Newspaper

बरिष्ठ सहायक (शाखा पवन्धक) - केही

Basic Job Information

Job Category: General Mgmt. / Administration / Operations
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ Few ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Sept. 13, 2021, 11:55 p.m. (1 week, 4 days ago)

बरिष्ठ सहायक (शाखा पवन्धक) - केही

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट राष्ट्रिय स्तर कार्यक्षेत्र भएको 'घ' वर्गको वित्तीय संस्थाको रुपमा इजाजतपत्र प्राप्त जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई तपशिलमा उल्लेखित पदमा योग्य कर्मचारीहरूको आवश्यकता भएकोले विपन्न वर्गमा काम गर्न ईच्छक, उत्साही, जुझारु तथा परिणाममुखी नेपाली नागरिकहरूबाट दरखास्त आह्वान गरिएको छ । आफ्नो दरखास्त फारमका साथ हालसाले खिचेको पासपोर्ट साइजको (रंगीन) फोटो २ प्रति, नागरिकताको प्रतिलिपि, शैक्षिक योग्यताको प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि, व्यक्तिगत विवरणका साथमा निवेदन समावेश गरी मिति २०७८/०५/२८ गते सोमवार सम्म कार्यालय समय भित्र निवेदन पेश गर्नको लागी सूचना आदान गरिन्छ।

  • बिज्ञापन: ५/२०७०/७९
  • श्रेणी: सहायक
  • आवश्यक न्युनतम योग्यता: एस एल सी वा सो सरहको परीक्षा उत्तीण गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सहायक पदमा कम्तीमा २ वर्ष वा कनिष्ठ सहायक पदमा कम्तीमा २ वर्ष कार्य गरेको अनुभव हुनुपर्ने, शाखा प्रवन्धकको रुपमा कार्य गरेकालाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ।

Applying Procedure

  • उमेर: अधिकृत श्रेणीका लागि दरखास्त लिइने अन्तिम मिति सम्म २१ वर्ष पूरा भई ४० वर्ष ननाघेको र सहायक श्रेणीका लागि दरखास्त लिइने | अन्तिम मिति सम्म १८ वर्ष पूरा भई ३५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । महिलाको हकमा उमेरको हद उल्लेखित उमेरमा पाँच वर्ष थप हुनेछ।
  • परिक्षाको किसिम: अन्तरवार्ता
  • छनौट विधिः तोकिएको म्याद भित्र प्राप्त दरखास्तहरू मध्येबाट छोटो सुची (Short List) तयार गरिनेछ र छोटो सूचीमा परेका उम्मेदवारहरूलाई अन्तरवातांको लागि फोन वा इमेल मार्फत जानकारी गराईने छ। छनोट भएका उम्मेदवारलाई सस्थाका कुनै पनि शाखा कार्यालयमा खटाउन सकिनेछ । कर्मचारी आवश्यकताको विज्ञापन सम्बन्धी कार्यक्रम स्थगन तथा रद्द गर्नसक्ने सम्मको अधिकार संस्थामा निहित रहनेछ । रीत नपुगेको अथवा म्याद नाघी प्राप्त भएको आवेदन उपर कुनै कारवाही हुनेछैन ।
  • सेवा सुविधा: संस्थाको नियमानुसार हुनेछ।
  • दरखास्त फारम पाइने र बुझाउने स्थान: उल्लेखित मिति भित्रमा सस्थाको केन्द्रीय कार्यालय पोखरा-८, सिमलचौर, फोन नं: ०६१५७३८९६/०६१५७३९५५/०६१५५३४९५ तथा सस्थाको वेबसाइट www.jalpamf.com बाट फाराम प्राप्त गरी फाराम अनुसारको विवरण भरी केन्द्रीय कार्यालय वा संस्थाको इमेल [email protected] मा पठाउन सकिन्छ।

पदपूर्ति समिति
जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, पोखरा, कास्की

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE