त्रिभुवन विश्वविद्यालय महेन्द्ररत्न क्याम्पस, ताहाचल

बुक चेकर

त्रिभुवन विश्वविद्यालय महेन्द्ररत्न क्याम्पस, ताहाचल

बुक चेकर

बुक चेकर

त्रिभुवन विश्वविद्यालय महेन्द्ररत्न क्याम्पस, ताहाचल

ताहाचल
Source: Gorkhapatra Newspaper

बुक चेकर

Basic Job Information

Job Category: Teaching / Education
Job Level: Entry Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Contract
Apply Before(Deadline): Sept. 8, 2021, 5 p.m. (2 weeks, 2 days ago)

बुक चेकर

त्रि.वि. महेन्द्ररत्न क्याम्पस, ताहाचलको निम्न लिखित प्रशासनिक पदमा पदपूर्ति गर्न आवश्यक भएकोले इच्छुक नेपाली नागरिकले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध) दिन भित्र (सार्वजनिक विदा परेमा सो को भोलिपल्ट) यस क्याम्पसको ने वै. लि. कालिमाटी स्थित चल्ती खाता नं. ०४२००१०००८७१९००००००१ मा नियमानुसार लाग्ने दस्तुर जम्मा गरी सोको सक्कलै भौचर सहित यस क्याम्पस प्रशासनमा आवेदन पेश गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । यस सम्बन्धी बिस्तृत जानकारीका लागि यस क्याम्पसको सूचनापाटीमा हेर्नहुन अनुरोध छ।

पदपूर्ति समिति

Applying Procedure

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
महेन्द्ररत्न क्याम्पस, ताहाचल

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE