कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

सुपरभाईजर - केही

कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

सुपरभाईजर - केही

सुपरभाईजर - केही

कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

पोखरा-१०, बुद्धचोक कास्की
Experience: More than or equals to 4 years
Source: Annapurna Post Newspaper

सुपरभाईजर - केही

Basic Job Information

Job Category: General Mgmt. / Administration / Operations
Job Level: Senior Level
No. of Vacancy/s: [ Few ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Sept. 7, 2021, 11:55 p.m. (3 weeks ago)

सुपरभाईजर - केही

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “घ” वर्गको वित्तीय कारोवार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको यस कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालय तथा शाखा कार्यालयहरुको लागि तपसिल बमोजिमका पदहरुमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आब्हान गरिन्छ।

 • विज्ञापन नं.: ०४/०७८/७९
 • आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता: केही स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको वा प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निकटतम तल्लो पदमा ३ वर्षको अनुभव भएको वा एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण गरी निकटतम तल्लो तहमा ४ वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्नेछ ।

Applying Procedure

थप जानकारी:

 • विज्ञापन नं. ०१, ०२ र ०३ का लागि दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म २१ वर्ष पुरा भई ४० वर्ष ननाघेको, विज्ञापन नं. ०४,०५, ०६ र ०७ का लागि दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म १८ वर्ष पुरा भई ३५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । सबै पदमा महिला उमेद्वारको हकमा माथिल्लो उमेरको हदमा पाँच वर्ष थप हुनेछ । वित्तीय संस्थाको वहालवाला कर्मचारीहरुलाई उल्लेखित उमेर हद लाग्ने छैन ।
 • माथि उल्लेखित सबै पदहरुको लागि कम्प्युटर सञ्चालन सम्बन्धी राम्रो ज्ञान भएको हुनुपर्नेछ । सवारी चालक अनुमति पत्र भएका उमेद्वारलाई ग्राह्यता दिईनेछ।
 • आबेदकहरुले आफूले दरखास्त दिने पद खुलाईएको हस्तलिखित निवेदन सहित हालसालै खिचिएको फोटो, स्वयम् प्रमाणित बायोडाटा, शैक्षिक योग्यता, अनुभव र नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि निम्न ठेगानामा पठाउनु पर्नेछ ।
 • दरखास्त यस वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय तथा [email protected] मा पठाउन सकिनेछ ।
 • नेपाल बाहिरका शिक्षण संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु भए समकक्षता निर्धारणको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ ।
 • तोकिएको मिति भन्दा पछि प्राप्त भएका वा रित नपुगेका निबेदनहरु स्वतः रद्द हुनेछन् ।
 • कर्मचारी छनौट सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार यस वित्तीय संस्थामा निहित रहनेछ।
 • अधिकृत श्रेणीका लागी लघुवित्त क्षेत्रमा अनुगमन अधिकृतको रुपमा रही कार्य गरेकालाई प्राथमिकता दिईनेछ ।
 • परिक्षाको किसिम: अन्तरर्वाता ।
 • दरखास्त आइपुग्ने अन्तिम मिति: २०७८/०५/२२ गते कार्यालय समय सम्म हुनेछ ।

पदपूर्ति समिति
कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
Kalika Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “घ” वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको वित्तीय संस्था
केन्द्रीय कार्यालय : पोखरा-१०, बुद्धचोक कास्की, फोन : ०६१-४३४४१२,४३४४१५, ईमेल : [email protected]

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE