वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

प्रशिक्षार्थी सहायक - केही

वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

प्रशिक्षार्थी सहायक - केही

प्रशिक्षार्थी सहायक - केही

वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

बनेपा-१३, सांगा, काभ्रे
Source: Annapurna Post Newspaper

प्रशिक्षार्थी सहायक - केही

Basic Job Information

Job Category: General Mgmt. / Administration / Operations
Job Level: Entry Level
No. of Vacancy/s: [ Few ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Sept. 2, 2021, 11:55 p.m. (2 weeks, 1 day ago)

प्रशिक्षार्थी सहायक - केही

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'घ' बर्गको इजाजतपत्र प्राप्त राष्ट्रियस्तरको कार्यक्षेत्र भएको यस वित्तीय संस्थामा देहाय बमोजिमका पदहरुमा कर्मचारी पदपूर्ती गर्नुपर्ने भएकोले योग्यता पुगेका ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्रमा वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय वा ईमेल ठेगाना [email protected] मार्फत कार्यालय समयमा आईपुग्ने गरि दरखास्त आव्हान गरिन्छ ।

 • पद/श्रेणी/बिज्ञापन नं.: प्रशिक्षार्थी सहायक (३/२०७८/७९)
 • आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र अनुभव: मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थावाट  SLC/SEE वा सो सरह उत्तिर्ण । SEE  को हकमा सबै विषयमा न्यूनतम D ग्रेड आएको हुनुपर्नेछ।
 • थप योग्यता र अनुभव: सवारी चालक अनुमति पत्र (मो.सा./ स्कुटी) भएकालाई प्राथमिकता दिईनेछ।

Applying Procedure

 • परिक्षाको किसिमः व्यवस्थापन प्रशिक्षार्थी र प्रशिक्षार्थी सहायकको लागि लिखित, फिल्ड अवधारणा तथा अन्तवार्ता र सहायक पदको लागि अन्तर्वार्ता ।
 • उमेरको हद: आवेदन दिने अन्तिम मिति सम्म सबै पदको लागि १८ बर्ष पुरा भई ३५ बर्ष ननाघेको महिला आवेदकहरुको हकमा माथिल्लो उमेरको हदमा ५ वर्ष थप हुनेछ ।
 • तलव सुविधाः वित्तीय संस्थाको नियमानुसार।
 • अवेदन फारम बुझाउने मितिः २०७८/०५।१६ गते सम्म । आवेदन फारम र पाठ्यक्रम https://www.womimfi.com.np/ बाट प्राप्त गर्न सकिनेछ।
 • परिक्षा शुल्कः रु. ५००/
 • परिक्षा फारम शल्क बुझाउने: छोटो सूचिमा परेका आवेदकले मात्र परिक्षा वा अन्तर्वातामा आउँदा बुझाउनु पर्ने ।
 • लिखित परिक्षा हुने स्थान र मिति: रितपुर्वक प्राप्त दरखास्तहरु मध्येबाट छोटो सूचिमा परेका आवेदकलाई मात्र छनौट प्रक्रियाको लागि सम्पर्क गरिनेछ।
 • पेश गर्नुपर्ने कागजात: निवेदनको साथमा हालसालै खिचेको पासपोर्ट साईजको फोटो टाँस गरिएको बायोडाटा (cv), नागरिकता, शैक्षिक योग्यता, तथा अनुभव माग भएको पदको लागि अनुभव खुल्ने पत्रको प्रतिलिपि ।
 • नोट: कर्मचारी छनौट सम्बन्धी अन्तिम निर्णय वित्तीय संस्थाको हुनेछ ।

पदपूर्ति समिति
वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
केन्द्रीय कार्यालय
बनेपा-१३, सांगा, काभ्रे

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE