ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

विभागीय प्रमख/प्रदेश प्रमुख - केही

ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

विभागीय प्रमख/प्रदेश प्रमुख - केही

विभागीय प्रमख/प्रदेश प्रमुख - केही

ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.

Nepal
Experience: More than or equals to 3 years
Source: Annapurna Post Newspaper

विभागीय प्रमख/प्रदेश प्रमुख - केही

Basic Job Information

Job Category: General Mgmt. / Administration / Operations
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ Few ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Sept. 1, 2021, 11:55 p.m. (3 weeks, 2 days ago)

विभागीय प्रमख/प्रदेश प्रमुख - केही

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “घ” वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त राष्ट्रियस्तर कार्यक्षेत्र भएको यस ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड (ग्लोबल आइएमई बैंक लि.को सहायक कम्पनी) को ग्रामिण क्षेत्र तथा विपन्न वर्गमा कार्य गर्नको लागि तपसिल बमोजिमका पदहरुमा स्थायी रुपमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले इच्छुक योग्य उम्मेद्वारहरुबाट निवेदनका साथै हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साईजको फोटो, बायोडाटा, नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि, अन्तिम शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र तथा अनुभवका प्रमाणपत्रहरुको प्रतिलिपि सहित यो विज्ञापन प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्रमा यस वित्तीय संस्थाको website: www.gilb.com.np मा Online आवेदन दिन आव्हान गरिएको छ । छनोट सूचिमा परेका उम्मेद्वारहरुलाई मात्र टेलिफोन Sms तथा email मार्फत लिखित परीक्षा, अन्र्तवार्ता तथा नतिजाको बारेमा जानकारी गराईनेछ।

 • विज्ञापन न.: ०१/ २०७८/७९ खुल्ला
 • श्रेणी: व्यवस्थापकीय/अधिकृत श्रेणी
 • वाञ्छ्नीय/शैक्षिक योग्यता:
  व्यवस्थापकीय श्रेणी: मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालयवाट स्नातकोत्तर वा सो सरहको । अधिकृत श्रेणी परीक्षा उत्तीर्ण भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा अधिकत पदमा रही ३ वर्षको कार्य अनुभव भएको वा चार्टड एकाउन्टेन्सी उत्तीर्ण गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था वा संगठित क्षेत्रमा कम्तिमा ३ वर्षको अनुभव हासिल गरेको।
  अधिकृत श्रेणी: मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालयवाट स्नातक वा सो सरह परीक्षा उत्तीर्ण भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा अधिकृत पदमा रही ४ वर्षको कार्य अनुभव भएको वा Semi Qualified चार्टड एकाउन्टेन्सी उत्तीर्ण गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था वा संगठित क्षेत्रमा कम्तिमा ४ वर्षको अनुभव हासिल गरेको ।
 • उमेर:
  व्यवस्थापकीय श्रेणीमा : २१ वर्ष पुरा भई ४५ वर्ष ननाघेको,
  अधिकृत श्रेणीमा: २१ वर्ष पुरा भई ४० वर्ष ननाघेको । (महिला उम्मेदवारको हकमा माथिल्लो उमेरको हदमा पाँच वर्ष थप हुनेछ) । वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको लागि उमेर हद लाग्ने छैन ।
 • अन्य: सबै पदका लागि मोटरसाईकल ड्राईभिङ गर्न सक्ने (लाईसेन्स सहित) लाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।
 • नोट: कर्मचारी आवश्यकताको विज्ञापन आंशिक वा पूर्ण रुपमा रद्ध गर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस वित्तीय संस्थामा निहित रहनेछ ।

Applying Procedure

 पदपूर्ति समिति:
ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.
Global IME Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट व वर्मको इजाजतपत्र प्राप्त संस्था (राष्ट्रियस्तर कार्यक्षेत्र भएको)

केन्द्रीय कार्यालय
पोखरा-२६, विजयपुर, कास्की ने
फोन : ०६१-४११४३८, ४११४३९

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE