त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज

क्लिनिकल रजिस्ट्रार

त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज

क्लिनिकल रजिस्ट्रार

क्लिनिकल रजिस्ट्रार

त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज

महाराजगञ्ज
Source: Gorkhapatra Newspaper

क्लिनिकल रजिस्ट्रार

Basic Job Information

Job Category: Healthcare / Pharma / Biotech / Medical / R&D
Job Level: Entry Level
No. of Vacancy/s: [ 4 ]
Employment Type: Contract
Apply Before(Deadline): June 17, 2021, 5 p.m. (4 days, 2 hours from now)

क्लिनिकल रजिस्ट्रार

यस अस्पताल अन्तर्गत रेडियोलोजी विभागका लागि २ जना र एनेस्थेसियोलोजी विभागका लागि २ जना गरी जम्मा ४ वटा क्लिनिकल रजिस्ट्रार पद करार सेवामा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले एम.एस./एम.डी. उत्तीर्ण इच्छुक नेपाली नागरिकहरूलाई जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

आवेदन फारामसँग संलग्न हुनुपर्ने कागजातहरू: 
१. एस.एल.सी. देखि माथिका सम्पूर्ण शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरूको प्रतिलिपि । 
२. नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । 
३. नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएको रजिस्ट्रेसनको प्रतिलिपि । 
४. विदेशमा अध्ययन गरेकाहरूले शैक्षिक योग्यताको समकक्षता निर्धारण गरिएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि । 
५. पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति । 

सम्पर्क मिति: फाराम बुझाउने अन्तिम मितिको भोलिपल्ट । 
परीक्षाको किसिम: लिखित । 
परीक्षा मिति: सम्पर्क मितिमा तोकिने छ ।

Applying Procedure

यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालको हिमालयन बैंक महाराजगञ्जको खाता नं. ०६५४४०A मा रु.२०००/- (दुई हजार) जम्मा गरेको सक्कल बैंक भौचर संलग्न गरी आवेदन फाराम भर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । रीत नपुगी प्राप्त हुन आएका आवेदन फारामहरू उपर कुनै कारबाही हुनेछैन । विस्तृत जानकारीका लागि यस अस्पतालको कर्मचारी प्रशासन शाखामा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ । यो सूचना www.tuth.org.np मा पनि उपलब्ध छ। 

त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज

Similar Jobs

  • Chief of Party
  • JSI Research & Training Institute, Inc.
  • Deadline: 1 week from now | Views: 137

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE