वी.पी.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान

टेक्निसियन (प्रोस्थेटिक) (केही)

वी.पी.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान

टेक्निसियन (प्रोस्थेटिक) (केही)

टेक्निसियन (प्रोस्थेटिक) (केही)

वी.पी.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान

धरान
Source: Nagarik Newspaper

टेक्निसियन (प्रोस्थेटिक) (केही)

Basic Job Information

Job Category: Healthcare / Pharma / Biotech / Medical / R&D
Job Level: Entry Level
No. of Vacancy/s: [ Few ]
Employment Type: Contract
Apply Before(Deadline): June 17, 2021, 5 p.m. (4 days, 3 hours from now)

टेक्निसियन (प्रोस्थेटिक) (केही)

यस प्रतिष्ठानको अर्थोपेडिक्स बिभागको लागि आवश्यक  टेक्निसियन (प्रोस्थेटिक) पदहरु करार सेवामा | पूर्ति गर्नु परेको हुँदा यो सूचना प्रकाशित मितिले ७ (सात) दिन भित्र नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आव्हान गरिएकोछ । 

Applying Procedure

विस्तृत जानकारीका लागि प्रतिष्ठानको वेबसाइट www.bpkihs.edu, मुख्य कार्यालय, धरान र सम्पर्क कार्यालय, बाँसवारी,काठमाण्डौको सूचना पाटीमा हेर्न सकिनेछ । अन्य जानकारीका लागि प्रतिष्ठानको कर्मचारी प्रशासन शाखामा टेलिफोन नम्बर ०२५-५२५५५५ Ext ५०५७/५१५५/४०३९/४००७/४०३१ मा सम्पर्क गर्नुहोला।

वी.पी.कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान

Similar Jobs

  • Chief of Party
  • JSI Research & Training Institute, Inc.
  • Deadline: 1 week from now | Views: 137

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE