बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेड

सहायक व्यवस्थापक

बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेड

सहायक व्यवस्थापक

सहायक व्यवस्थापक

बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेड

लगनखेल, ललितपुर
Experience: More than or equals to 2 years
Source: Kantipur Newspaper

सहायक व्यवस्थापक

Basic Job Information

Job Category: General Mgmt. / Administration / Operations
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): April 29, 2021, noon (1 week, 3 days ago)

सहायक व्यवस्थापक

यस संघमा तपसिल बमोजिमको कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने भएकोले सोको लागि इच्छुक नेपाली नागरिकबाट मिति २०७८ वैशाख १६ गतेसम्म संघको कार्यालयमा आईपुग्ने गरी दरखास्त आव्हान गरिन्छ।

पद: सहायक व्यवस्थापक
तह:
संख्या: १ 
योग्यता: सम्बन्धित काममा २ वर्ष अनुभव र व्यवस्थापन विषयमा स्नातक उर्तीण भएको 
सेवा सुविधा: कर्मचारी प्रशासन नियमावली बमोजिम 

Applying Procedure

नोट: स्थानीय तथा सहकारी क्षेत्रमा अनुभव भएकोलाई विशेष प्राथमिकता दिइने छ। दरखास्त फारम संघको कार्यालयबाट रु. ५००/- तिरी प्राप्त गर्न सकिनेछ।

ललितपुर जिल्ला 
बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेड
ललितपुर म.न.पा.-५, लगनखेल, ललितपुर 
फोन नं.: ०१-५५५३००१, ५५५३००७ 
Email: [email protected] 

पदपूर्ति समिति

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE