देउराली-जनता फमास्यूटीकल्स प्रा.लि

प्राविधिक कर्मचारी

देउराली-जनता फमास्यूटीकल्स प्रा.लि

प्राविधिक कर्मचारी

प्राविधिक कर्मचारी

देउराली-जनता फमास्यूटीकल्स प्रा.लि

बाँसबारी, काठमाण्डौं, नेपाल
Experience: More than or equals to 2 years
Source: Aarthik Abhiyan Newspaper

प्राविधिक कर्मचारी

Basic Job Information

Job Category: Healthcare / Pharma / Biotech / Medical / R&D
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): April 22, 2021, 11:55 p.m. (3 weeks, 4 days ago)

प्राविधिक कर्मचारी

शैक्षिक योग्यताः  TSLC in Mechanical/ Electrical Engineering वा CTEVT को मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था बाट Mechanical/Electrical विषयको तालीम प्राप्त गरेको । 

अनुभव : औषधी कम्पनीमा २ वर्ष अपरेटरको रुपमा काम गरेकालाई बिशेष प्राथमिकता दिइनेछ । 

उमेर : २०  वर्ष पुरा भै २८ वर्ष ननाधेको ।

Applying Procedure

माथी उल्लेखीत आवश्यकता पुरा गरेका आवेदकलाई मात्र अन्तर्वार्तामा बोलाईनेछ। इच्छुक व्यक्तिले आफनो बायोडाटा. निवेदन एवम शैक्षिक प्रमाण पत्र, पासपोर्ट फोटो. र नागरिकताको प्रतिलिपी सहित यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले २० दिन भित्र निम्न ठेगानामा आवेदन गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ।

सम्पर्क ठेगाना

देउराली-जनता फर्मास्यूटीकल्स प्रा. लि. 

 बाँसबारी, काठमाण्डौं, नेपाल । पोस्ट बक्स : ४२३९

 इमेल: [email protected]

Job Action

Similar Jobs

  • अ.हे.व.
  • बुद्धशान्ति गाउँपालिका
  • Deadline: 6 days, 8 hours from now | Views: 213

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE