शाईन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.

बजार प्रतिनिधी

शाईन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.

बजार प्रतिनिधी

बजार प्रतिनिधी

शाईन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.

कुमारीपाटी - १५ ललितपुर
Source: Kantipur Newspaper

बजार प्रतिनिधी

Basic Job Information

Job Category: Marketing / Advertising / Customer Service
Job Level: Entry Level
No. of Vacancy/s: [ 5 ]
Employment Type: Full Time
Offered Salary: NRs. 15,000.00 Monthly
Apply Before(Deadline): March 5, 2021, noon (1 month, 1 week ago)

बजार प्रतिनिधी

कुमारीपाटी, ललितपुर स्थित एक प्रतिष्ठित सहकारी संस्था लिमिटेडका लागि कर्मचारीहरुको आवश्यकता भएको हुदाँ सक्षम, दक्ष, इच्छुक तथा अनुभवीहरुले आफनो योग्यताको प्रमाणपत्र, बायोडाटा र १ प्रति PP फोटो सहित ५ दिनभित्र कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला ।

पद: बजार प्रतिनिधी
संख्या: 
शैक्षिक योग्यता: S.L.C
तलब सुविधा: १५,०००+ 

Applying Procedure

नोट : स्थानिय, सम्बन्धीत क्षेत्रमा अनुभवी तथा सवारी साधन हुने उम्वेदवारीलाई प्राथमिकता दिइनेछ । 

शाईन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. 
कुमारीपाटी - १५ ललितपुर 
सम्पर्क नं. ५००८५५७, ५००८६०८

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE