लक्ष्मी स्टील्स प्रा. लि.

ल्याब केमिष्ट (रोलिङ्ग मिल्स)

लक्ष्मी स्टील्स प्रा. लि.

ल्याब केमिष्ट (रोलिङ्ग मिल्स)

ल्याब केमिष्ट (रोलिङ्ग मिल्स)

लक्ष्मी स्टील्स प्रा. लि.

सुनवल-७, नवलपरासी
Experience: More than or equals to 2 years
Source: Kantipur Newspaper

ल्याब केमिष्ट (रोलिङ्ग मिल्स)

Basic Job Information

Job Category: Healthcare / Pharma / Biotech / Medical / R&D
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): March 5, 2021, noon (1 month, 1 week ago)

ल्याब केमिष्ट (रोलिङ्ग मिल्स)

सुनवल-७, नवलपरासी स्थित यस लक्ष्मी स्टील्स प्रा. लि. मा रिक्त रहेका देहायका पदहरु पुर्ति गर्नुपर्ने भएकोले दक्ष, अनुभवी एवं योग्य नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ ।

पद: ल्याब केमिष्ट (रोलिङ्ग मिल्स) 
शैक्षिक योग्यता: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट विज्ञान विषयमा स्नातक तह वा सो सरह उत्तिर्ण।
उमेर: २१ वर्ष पूरा भई ३५ वर्ष ननाघेको ।
बाञ्छनिय योग्यता: रोलिङ्ग मिल्सको ल्याबमा २-३ वर्ष काम गरेको अनुभव हुनु पर्नेछ । 

Applying Procedure

ईच्छुक व्यक्तिहरुले आफ्नो अध्यावधिक विवरण (Updated CV) सहित विज्ञापन प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्रमा तल उल्लेखित ठेगाना वा E-mail Address : [email protected] तथा [email protected] मा दरखास्त दिन अनुरोध गरिन्छ ।

पूनश्च: प्राप्त निवेदनहरु मध्ये छनौटमा परेका निवेदकहरुलाई मात्र अन्तरवार्ताको लागि सम्पर्क गरिनेछ ।

दरखास्त दिने ठेगाना
लक्ष्मी स्टील्स प्रा. लि.
सुनवल-७, नवलपरासी

Job Action

Similar Jobs

  • School Nurse
  • The British School
  • Deadline: 12 hours from now | Views: 340

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE