नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान

विश्लेषक (सर्वेक्षण अनुसन्धान अधिकृत)

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान

विश्लेषक (सर्वेक्षण अनुसन्धान अधिकृत)

विश्लेषक (सर्वेक्षण अनुसन्धान अधिकृ…

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान

सानो गौचरन, काठमाडौ
Source: Gorkhapatra Newspaper

विश्लेषक (सर्वेक्षण अनुसन्धान अधिकृत)

Basic Job Information

Job Category: Research and Development
Job Level: Senior Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Apply Before(Deadline): Jan. 24, 2021, noon (3 days, 14 hours from now)

विश्लेषक (सर्वेक्षण अनुसन्धान अधिकृत)

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा रिक्त रहेका अनुसन्धान समूहका कर्मचारीहरूमध्ये देहायका पद र विषयको लागि योग्य उमेदवारहरूबाट दरखास्त आह्वान गरिएको छ। पदहरूको कार्यविवरण, दरखास्त फाराम र छनोट प्रक्रिया प्रतिष्ठानको वेबसाइट http://pri.gov.np वा http://prinepal.org मा उपलब्ध छ। 

प्रतिष्ठानको कार्यालयमा उपस्थित भई वा प्रतिष्ठानको इमेल [email protected] मार्फत् दरखास्त बुझाउन सकिनेछ । दरखास्त र सम्बन्धित कागजातमा कैफियत देखिएमा वा विषय असान्दर्भिक भएमा दरखास्त रद्द हुनेछ। 

दरखास्त बुझाइसक्नुपर्ने अन्तिम दिन: २०७७ साल माघ ११ गते।  
सोधपुछ र सहायताको लागिः फोन नं.:-०१-४४३०५१७, 
इमेल: [email protected] 

दरखास्त आह्वान गरिएका पद, तोकिएको विषय र पद संख्याः  विश्लेषक (सर्वेक्षण अनुसन्धान अधिकृत) - १

न्यूनतम शैक्षिक योग्यताः स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण । 
वाञ्छनीय शैक्षिक योग्यता: (अनुसन्धानकर्ताको लागि): विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त। 
छनोटका आधार र विधिः प्रतिष्ठानको वेबसाइटमा जानकारी दिए अनुरुप। 
परीक्षा शुल्कः रू. १०००/- (एभरेष्ट बैंकको सिंहदरबार शाखामा राजस्व संकेत १४२२४ र कार्यालय संकेत ३०१००३५०२ तोकी खाता नं. ००१००१०६२००००० मा जम्मा गर्ने वा प्रतिष्ठानको कार्यालयमा नगद बुझाउने)।

Applying Procedure

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान
सानो गौचरन, काठमाडौ 
वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता, सह-अनुसन्धानकर्ता र विश्लेषक अधिकृतहरूको पदपूर्तिको लागि दरखास्त आह्वान
विज्ञापन प्रकाशित भएको मितिः २०७७ पौष २० गते 

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE