नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान

वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता (राष्ट्रिय हित, परराष्ट्र नीति तथा सामरिक मामिला)

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान

वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता (राष्ट्रिय हित, परराष्ट्र नीति तथा…

वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता (राष्ट्रिय हित…

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान

सानो गौचरन, काठमाडौ
Source: Gorkhapatra Newspaper

वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता (राष्ट्रिय हित, परराष्ट्र नीति तथा सामरिक मामिला)

Basic Job Information

Job Category: Research and Development
Job Level: Top Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Apply Before(Deadline): Jan. 24, 2021, noon (3 days, 14 hours from now)

वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता (राष्ट्रिय हित, परराष्ट्र नीति तथा सामरिक मामिला)

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा रिक्त रहेका अनुसन्धान समूहका कर्मचारीहरूमध्ये देहायका पद र विषयको लागि योग्य उमेदवारहरूबाट दरखास्त आह्वान गरिएको छ। पदहरूको कार्यविवरण, दरखास्त फाराम र छनोट प्रक्रिया प्रतिष्ठानको वेबसाइट http://pri.gov.np वा http://prinepal.org मा उपलब्ध छ। 

प्रतिष्ठानको कार्यालयमा उपस्थित भई वा प्रतिष्ठानको इमेल [email protected] मार्फत् दरखास्त बुझाउन सकिनेछ । दरखास्त र सम्बन्धित कागजातमा कैफियत देखिएमा वा विषय असान्दर्भिक भएमा दरखास्त रद्द हुनेछ। 

दरखास्त बुझाइसक्नुपर्ने अन्तिम दिन: २०७७ साल माघ ११ गते।  
सोधपुछ र सहायताको लागिः फोन नं.:-०१-४४३०५१७, 
इमेल: [email protected] 

दरखास्त आह्वान गरिएका पद, तोकिएको विषय र पद संख्याः वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता (राष्ट्रिय हित, परराष्ट्र नीति तथा सामरिक मामिला)-१

न्यूनतम शैक्षिक योग्यताः स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण । 
वाञ्छनीय शैक्षिक योग्यता: (अनुसन्धानकर्ताको लागि): विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त। 
छनोटका आधार र विधिः प्रतिष्ठानको वेबसाइटमा जानकारी दिए अनुरुप। 
परीक्षा शुल्कः रू. १०००/- (एभरेष्ट बैंकको सिंहदरबार शाखामा राजस्व संकेत १४२२४ र कार्यालय संकेत ३०१००३५०२ तोकी खाता नं. ००१००१०६२००००० मा जम्मा गर्ने वा प्रतिष्ठानको कार्यालयमा नगद बुझाउने)।

Applying Procedure

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान
सानो गौचरन, काठमाडौ 
वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता, सह-अनुसन्धानकर्ता र विश्लेषक अधिकृतहरूको पदपूर्तिको लागि दरखास्त आह्वान
विज्ञापन प्रकाशित भएको मितिः २०७७ पौष २० गते 

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE