रोल्पा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट

कृषि प्रशिक्षक (पशुपालन)

रोल्पा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट

कृषि प्रशिक्षक (पशुपालन)

कृषि प्रशिक्षक (पशुपालन)

रोल्पा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट

Source: Gorkhapatra Newspaper

कृषि प्रशिक्षक (पशुपालन)

Basic Job Information

Job Category: Teaching / Education
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Contract
Apply Before(Deadline): Jan. 19, 2021, noon (2 days, 5 hours from now)

कृषि प्रशिक्षक (पशुपालन)

रोल्पा पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटमा तपसिलमा आवश्यक विवरण खुलेको एक जना कर्मचारी सेवा करार मा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र इन्स्टिच्युटको प्रशासन शाखामा नेपाली नागरिकता र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सहित आवेदन फाराम दर्ता गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिन्छ । साथै म्याद नाघी आएको निवेदन उपर कुनै कारबाही हुनेछैन ।

वि.नं.: ०९
पद: कृषि प्रशिक्षक (पशुपालन)
श्रेणी: अधिकृतस्तर तृतीय श्रेणी प्रा.
आवश्यक शैक्षिक योग्यता: मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कृषि विषय (पशु विज्ञान/पशुपालन) मा स्नातक तह उत्तीर्ण 

Applying Procedure

छनोट प्रक्रिया : लिखित, सैद्धान्तिक क्लास तथा प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता।
सम्पर्क मिति : २०७७/१०/०५,
आवेदन दस्तुरः रु.१०००।-,
सम्पर्क नम्बर : ९८५७८२४८९१, ९८६१८४०५९५

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE