अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

कनिष्ठ सहायक (प्रशिक्षार्थी)

अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

कनिष्ठ सहायक (प्रशिक्षार्थी)

कनिष्ठ सहायक (प्रशिक्षार्थी)

अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड

Panauti
Experience: Less than 1 year
Source: Aarthik Abhiyan Newspaper

कनिष्ठ सहायक (प्रशिक्षार्थी)

Basic Job Information

Job Category: General Mgmt. / Administration / Operations
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ Few ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Sept. 18, 2020, noon (1 week, 3 days ago)

कनिष्ठ सहायक (प्रशिक्षार्थी)

विज्ञापन नं.: ।०७७|०७८

संख्या: केही

आवश्यक योग्यता: १०+२ उत्तीर्ण भएको वा SLC/SEE परीक्षा उत्तीर्ण भई केही कम्तीमा ६ महिना लघुवित्त क्षेत्रमा काम गरी प्रशिक्षार्थी अवधि पुरा गरेको।

१) उमेरको हद : सहायक श्रेणीमा १८ वर्ष पुराभई ३५ वर्ष ननाघेको, अधिकृत श्रेणीमा २१ वर्ष पुराभई ४० वर्ष ननाघेको तर महिला आवेदकको हकमा माथिल्लो उमेरमा ५ वर्ष थप हुनेछ । 

२) तलव भत्ताः संस्थाको नियम अनुसार हुनेछ ।

Applying Procedure

अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट 'घ' वर्गको वित्तीय कारोवार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्षेत्र भएको वित्तीय संस्था हो । यस संस्थाले वित्तीय सेवा नपुगेका क्षेत्र तथा वर्गमा वित्तीय जागरण, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच, उद्यमशीलता तथा लघुवित्तका सम्पूर्ण सेवा सुविधाहरु प्रदान गरी विपन्न वर्गको सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान गर्दै मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुयाउने मुख्य लक्ष्य लिएको छ । उक्त उद्देश्य पुरागर्ने गरी कार्यगर्न सक्ने, यस संस्थामा रहेको रिक्त पद तथा आ.व. २०७७१०७८मा खोलिने नयाँ शाखा कार्यालयहरुको लागि तपसिल अनुसारका पदमा दक्ष कर्मचारीहरु आवश्यकता भएकोले योग्यता पुगेका इच्छुक, उत्साही, परिणाममुखी नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आव्हान गरिन्छ । 

३) दरखास्त साथ पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु : रितपूर्वक भरिएको दरखास्त फाराम र बायोडाटा, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, फोटो एक प्रति, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरु र अनुभव सम्बन्धी कागजातहरु ।

४) दरखास्त दिने अन्तिम मिति : प्रथम पटक प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्र । 

५) दरखास्त फाराम तथा पाठ्यक्रम पाउने स्थान : यस संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय, पनौती नगरपालिका वडा नं.४ पनौती केन्द्रीय कार्यालयबाट वा वेभसाइट: www.aviyanlaghubitta.com बाट पनि डाउनलोड गर्न सकिनेछ । छोटो सूची प्रकाशन, परीक्षाको किसिम, मिति र स्थान पछि तय हुनेछ । 

६. दरखास्त फाराम बुझाउने स्थान : [email protected] मा इमेल मार्फत वा यस संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउन सकिनेछ ।

पदपुर्ति समिति 
अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड 
केन्द्रीय कार्यालय, पनौती-४ काभ्रे । 
फोन नं.०११४४१०२७

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE