सल्लेरी च्याल्सा विद्युत कम्पनी लिमिटेड

जिन्सी र लेखा सहायक, तह ६ (महिला मात्र)

सल्लेरी च्याल्सा विद्युत कम्पनी लिमिटेड

जिन्सी र लेखा सहायक, तह ६ (महिला मात्र)

जिन्सी र लेखा सहायक, तह ६ (महिला…

सल्लेरी च्याल्सा विद्युत कम्पनी लिमिटेड

सल्लेरी, सोलुखुम्बु
Experience: More than 1 year
Source: Aarthik Abhiyan Newspaper

जिन्सी र लेखा सहायक, तह ६ (महिला मात्र)

Basic Job Information

Job Category: General Mgmt. / Administration / Operations
Job Level: Mid Level
No. of Vacancy/s: [ 1 ]
Employment Type: Full Time
Apply Before(Deadline): Aug. 5, 2020, 11:55 p.m. (5 days, 15 hours ago)

जिन्सी र लेखा सहायक, तह ६ (महिला मात्र)

उमेर: २० वर्ष पुरा भइ ३५ वर्ष ननाघेको

न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र अनुभव

  • ब्यबस्थापन विषयमा प्रविणता प्रमाणपत्र वा १०+२ तह उतिर्ण 
  • १ वर्षको कार्यअनुभव र MS Word/Excel को तालिम प्राप्त 

Applying Procedure

यस कम्पनीको लागि देहाय बमोजिमका पदमा कर्मचारीको स्थायी पदपूर्तिको आवश्यकता भएकोले, योग्यता पुगेका ईच्छुक नेपाली नागरिकबाट २०७७ साल श्रावण २१ गते भित्र निबेदन र आफ्नो बायाडाटाका साथ नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी र आवेदन दिन चाहेको पदको लागि आवश्यक न्युनतम शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गरि यस कम्पनीको इमेल ठेगाना [email protected] मा पठाउनुहुन वा कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय सोलुदुधकुण्ड न.पा.-५, सोलु सल्लेरीमा बुझाउनुहुन आव्हान गरिन्छ।

प्रवेशपत्र लिने सम्पर्क मिति : पछि तोकिने छ।

परिक्षाको किसिम : लिखित र अन्तरवार्ता (COVID-19 महामारीको अवस्था अनुसार Online मार्फत पनि हुन सक्नेछ) परिक्षाको मिति : पछि तोकिने छ। 

पुनश्च: 

१) पदहरुको कार्यसम्पादन विवरण (Job Description) कम्पनीको वेबसाइट www.sceco.com.np मा उपलब्ध हुनेछ । 

२) तलब/सुविधा : कम्पनीको नियम अनुसार। 

३) दरखास्त परेका मध्येवाट योग्यता पुगेका दरखास्तवालालाई मात्र परीक्षामा सामेल गराईनेछ । 

४) अन्तरबार्तामा उपस्थित हुँदा आवश्यक शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु, अनुभव र तालिमको प्रमाणपत्र र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल प्रति सहित उपस्थित हुनुपर्नेछ। 

५) लिखित र अन्तरबार्तामा सफल उमेदवारले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त चिकित्सकबाट प्रमाणित निरोगिताको प्रमाणपत्र अनिवार्य पेश गर्नुपर्नेछ। 

दरखास्त दिने ठेगाना : 
सल्लेरी च्याल्सा विद्युत कम्पनी लिमिटेड 
सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका वडा नं. ५, सल्लेरी, सोलुखुम्बु 
वेबसाइट : www.sceco.com.np, ईमेल : [email protected] 
फोन नं.: ०३८५२०२१०
महाप्रवन्धक

Job Action

Similar Jobs

Most Viewed Jobs

job_detail_page
Search, Apply & Get Job: FREE